פקדונות של בנק יהב

פקדונות של בנק יהבבנק יהב, מקבוצת מזרחי-טפחות,  מציע מגוון רחב של פקדונות במסלולים שונים  – שקליים עם ריבית קבועה, צמודים למדד, צמודי מט"ח, אפשרות להוראת קבע להפקדות ופקדונות ברירה. ניתן לבצע הוראות הפקדה לפקדונות של בנק יהב גם באמצעות אתר האינטרנט של הבנק, בטלפון וכמובן שבסניפים השונים – יש הטבות ריבית לפקודות בערוצים ישירים.

פקדונות שקליים לא צמודים

•    פר"י: פיקדון יומי, ריבית קבועה ונזילות מלאה בכל עת.
•    פק"מ: לתקופה של שבוע ועד 365 יום, ריבית קבועה כאשר היא מצורפת לקרן בכל תאריך חידוש או בסיום התקופה.
•    פלז"ק: פיקדון לזמן קצוב של 371 יום ועד 730 יום, ריבית קבועה – הריבית בפקדון זה עוברת לחשבון העו"ש בכל 3654 יום מתחילת הפקדון.
•    פר"מ +: פקדון שקלי קצר מועד בריבית משתנה שנקבעת על בסיס מרווח מסוים מהפריים, לתקופה של 7 ימים ועד 730 ימים, הריבית מועברת לקרן בסיום כל שנה או בסיום תקופת הפקדון.

סכומי ההפקדה המינימליים אל פקדונות של בנק יהב במסלול השקלי הם 500 ש"ח לפיקדון היומי ו-1,000 ש"ח לכל יתר המסלולים. מכל רווחי הריבית ינוכו מיסים בהתאם להוראות החוק הרלבנטיות.

פקדונות צמודים למדד המחירים לצרכן

פקדונות של בנק יהב קיימים כמובן במסלול צמוד למדד, פקדון כזה שומר על ערכו הריאלי של הכסף בהשקעה סולידית מאוד.

•    פיקדון צמוד מדד: פקדונות אפשריים לתקופות של 12 חודשים ועד 23 חודשים, הריבית קבועה וצמודה למדד, קרן ההשקעה הנומינלית במקרים אלו מובטחת. סכום ההפקדה המינימלי הוא 1,000 ש"ח. בנק יהב מגביל את הלקוחות הרשאים להצטרף למסלול פקדון זה.

פקדונות צמודי מטבע זר

•    צמוד דולר ארה"ב: פיקדון צמוד מט"ח לתקופה של שבוע ועד שנה, הריבית קבועה וצמודה לשער היציג, מוענקת הטבת שער בכניסה וביציאה מהפיקדון, הקרן הנומינלית אינה מובטחת במסלול זה.
•    צמוד לאירו: לתקופה של 30 יום ועד שנה, ריבית קבועה וצמודה לשער היציג של האירו, מרווח בכניסה ויציאה מהפיקדון וגם במסלול זה הקרן אינה מובטחת במקרה של ירידת השער היציג.

מינימום הפקדה לפקדונות אלו של בנק אגוד הוא 1,000 ש"ח, אפשר להפקיד רק בימים בהם בנק ישראל מפרסם שער יציג – באופן כללי בימי ראשון עד חמישי עד 15:00 וביום שישי / ערבי חג עד 12:00.

פקדונות ברירה או משולביםניכיון צ'קים חוזרים

פקדונות של בנק יהב מוצעים ללקוחות במסלולי ברירה בהם בסיום התקופה מקבלים את האפשרות הטובה יותר ללקוח מבין שתיים אפשריות וגם מסלולי פקדונות משולבים בהם במחצית חיי הפקדון משתנה שיטת חישוב הריבית / ההצמדה. מינימום ההפקדה החד פעמית בפקדונות אלו הוא 1,000 ש"ח.

•    פיקדון בזמן שלך: לתקופה של שנתיים, שנה ראשונה הריבית היא שקלית וקבועה ובשנה השנייה הפקדון עובר למסלול ריבית משתנה הנקבעת על בסיס מרווח מסוים מריבית הפריים. אפשר למשוך את הכסף בסיום השנה הראשונה ולאחר מכן בכל חודש, אחרי שנה מצרפים את הריבית לקרן ויש לשלם על כך מס בהתאם לחוק.

הוראת קבע לפקדונות של בנק אגוד

מרביתם האפשרויות מבחינת פקדונות של בנק יהב הן של הפקדות חד פעמיות, אך הבנק כן מאפשר ללקוחותיו מסלול של הפקדות חודשיות לפקדון מסוים.

•    פקדון מצטבר גמיש: מפקידים לפקדון בכל חודש למשך עד 4 שנים, הריבית משתנה ונקבעת על פי מרווח כלשה מהפריים, סכום מינימום להפקדה חודשית הוא 50 ש"ח וסכום מקסימום לחודש הוא 5,000 ש"ח. המרווח מהפריים נקבע לכל הפקדה בהתאם לסכום, ללקוח ולהחלטת הבנק, אפשר למשוך חלק או את כל הכסף מדי חודש.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.