הליך פשיטת רגל לידועים בציבור

פשיטת רגל של ידועים בציבור - ההליך כמו של זוגות נשואים?
פשיטת רגל של ידועים בציבור – ההליך כמו של זוגות נשואים?

אדם אשר נקלע לחובות והוא אינו יכול לפרוע אותם, יכול ליזום הליך של פשיטת רגל. הליך משפטי זה מעלה שאלות רבות, ביניהן האם בן הזוג של החייב, שותף גם הוא לחובות בגינם נפתח הליך פשיטת רגל. אחד המיתוסים בעניין זה הוא, כי קיים הבדל בחובות בין בני זוג נשואים לבין בני זוג ידועים בציבור, האם אכן כך?

ידועים בציבור – הגדרה

בימינו, זוגות רבים לא נישאים, אך חיים יחד כבני זוג לכל דבר. לעיתים, מדובר בבחירה של בני הזוג אשר מעדיפים שלא להתחתן ובמקרים אחרים, הם מנועים מלהינשא, למשל, כאשר הבחור הוא כהן והאישה היא גרושה. כאשר בני זוג שאינם נשואים מקיימים משק בית משותף, הם נקראים ידועים בציבור. לסטטוס זה ישנן משמעויות משפטיות רבות, ביניהן, תחולתה של הלכת השיתוף, עליה נעמוד מיד.

בעבר, הקריטריונים להכרה בבני זוג כידועים בציבור היו נוקשים למדי ודרשו למשל, מערכת יחסים ארוכה מאוד (בת כמה שנים לפחות) וחיים תחת קורת גג אחת.

במהלך השנים, עם השינויים החברתיים – תרבותיים שחלו בחברה הישראלית, הורחבה ההגדרה למונח ידועים בציבור וכיום גם זוגיות קצרה יחסית יכולה להיכנס להגדרה זו.

יתרה מזו, אף אם בני הזוג לא חיים יחד באותו הבית, אלא בבתים נפרדים, יכולים הם להיחשב כידועים בציבור ובלבד במערכת היחסים ביניהם, מתקיימים אלמנטים אחרים של שיתוף.

הלכת השיתוף – זכויות וחובות

בני זוג נשואים חיים בשיתוף, כאשר המונח שיתוף מתייחס הן לזכויות והן לחובות. על כן, כפי שהרכוש הוא משותף ואין מבחינים בין בני הזוג לעניין זה, כך גם לגבי החובות. כאשר אחד מבני הזוג יצר חובות, ניתן יהיה לחייב את בן הזוג האחר בחובות הללו מכוחה של הלכת השיתוף, שהרי ראים בחובות הללו כחובות משותפים של שני בני הזוג.
בניגוד לדעה הרווחת, המצב אינו שונה כאשר מדובר על ידועים בציבור, שהרי התנאי המרכזי להגדרת בני זוג כידועים בציבור, הוא פרמטר השיתוף. על כן, בן זוג ידוע בציבור, יכול להיות אחראי לחובותיו של בן זוגו.

האם כל חוב הוא חוב משותף?

הטלת אחריות על אדם בגין חובותיו של בן הזוג, מבוססת על עקרון השיתוף, הרואה בחובות הללו כחובות משותפים, אף כאשר החייב הוא זה אשר יצר את החובות ולא בן הזוג.

לכלל זה שני סייגים: האחד, כאשר החובות נוצרו בטרם הכירו בני הזוג, אז לא חל על החובות הללו עקרון השיתוף והשני, כאשר בן הזוג יכול להוכיח כי מדובר בחוב אישי של החייב, אשר אין להגדירו כחוב משותף, על אף השותפות המלאה של בני הזוג.

חוב אישי

כאמור מעלה, במסגרת הליך של פשיטת רגל, בן הזוג של החייב, יהיה אחראי גם הוא לחובות בן הזוג, מכוחה של הלכת השיתוף. אולם, אם בידו של בן הזוג כדי להוכיח כי מדובר בחוב אישי מובהק, הרי שלא ניתן יהיה לראות בו כשותף לחוב והאחריות תהיה במלואה על החייב.

הפסיקה הגדירה חוב אישי כחוב אשר נוצר כתוצאה ממעשה, מפעולה, של החייב, אשר אינה תורמת או משרתת את משק הבית המשותף. כלומר, מדובר בחוב אשר בן הזוג אינו נהנה ממנו או חמור מכך, אף מזיק לו. אחת הדוגמאות לחוב אישי, הוא חוב אשר נוצר בשל הימורים, אשר בן הזוג לא היה מודע להם.

במצב מעין זה, לא רק שאין המדובר בחוב אשר בן הזוג נהנה ממנו, אלא זהו חוב אשר פוגע בו וביכולת לנהל משק בית משותף בצורה תקינה.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.