פשיטת רגל

פשיטת רגלהליך פשיטת הרגל ידוע כהליך לא פשוט עבור החווים אותו, משמעות פשיטת הרגל היא חוסר היכולת של אדם פרטי להחזיר את חובותיו לבנק או עבור נושים אחרים. למרות שרבים אינם מעלים על דעתם כי יגיעו בעתיד למצב של פשיטת רגל, אולם המציאות הכלכלית בישראל מביאה לכך שאזרחים רבים מוצאים את עצמם במצב בו הם לא מסוגלים לעמוד בהתחייבויותיהם ונאלצים להכריז על פשיטת רגל.

מי יכול להכריז על פשיטת רגל?

הכרזה על פשיטת רגל נקבעת על פי מספר קריטריונים, לא כל בעל חוב שמתקשה להחזיר את חובותיו רשאי להחליט על פשיטת רגל. אדם שרוצה להכריז על פשיטת רגל חייב להיות אדם בודר בעל חוב של לפחות 15,000 ₪. במידה ואדם מכריז על עצמו כפושט רגל הופכים נכסיו של אותו אדם למשועבדים עבור החזר חובותיו של האדם.

חשוב להבין כי הכרזה על הליך של פשיטת רגל היא אינה משימה פשוטה ויש לבחון אותה בכובד ראש בטרם הגשתה. בישראל מתמחים משריד עורכי דין רבים בנושא ויכולים לספק ייעוץ משפטי משמעותי עבור בעלי חובות, ניתן גם לפנות לפעולות אחרות כגון איחוד תיקים. אחת המטרות העיקריות של ביצוע הליך של פשיטת רגל היא ביצוע מזעור גדול ככל הניתן בנזקים הכלכליים הצפויים לאותו אדם.

ביטול חובות כתוצאה מפשיטת רגל

עבור נושי החובות של אדם המגיש בקשה לביצוע פשיטת רגל, עשויה בקשה זו אם תתקבל למנוע מהם לקבל חלק מהכספים המגיעים להם. זוהי למעשה אחת הסיבות העיקריות שמוסדות פיננסיים המציעים הלוואות, בוחנים באופן מדוקדק את מצבו הכלכלי של הלווה ובוחנים מהו הסיכון שאותו לווה יגיע למצב שהוא אינו מסוגל להשיב את הכספים.

ההשלכות של פשיטת רגל

בקשה לפשיטת רגל חייבת להיות מאושרת על ידי בית משפט שייתן תוקף לבקשה. לאחר שנכנס להליך המשפטי של הגדרתו כפושט רגל,   מגיש הבקשה לפשיטת רגל ייאלץ לסבול ממגוון רחב של הגבלות על פעילותו הכספית. פושט הרגל לא יוכל לבצע פעילות כלכלית כל עוד הוא מצוי בתהליך של פשיטת רגל, הוא לא יוכל לפתוח חשבונות בנק חדשים ובנוסף תיאסר יציאתו  מהארץ. רק לאחר שיכריע בית המשפט ויכריז על סיום ההליך ועל פריסת החובות, יוכל הלווה לחזור ולקבל את זכויותיו בחזרה.

מהם התנאים לפשיטת רגל?

מלבד גילו של פושט הרגל (מעל ל-18) וגובה החוב (לפחות 15,000 ₪), ישנם קריטריונים בסיסיים נוספים לפתיחה בהליך. בקשה לפשיטת רגל יכולה להיפתח על סמך הגשת בקשה של פושט הרגל עצמו, או עלי בקשה של נושיו, כאר תנאי הגשת בקשה במקרה זה הוא חוב בסכום של לפחת 74,000 ₪, בהצגה לפסק דין חלוט או תיק הוצאה לפועל.

בנוסף פושט הרגל חייב לעמוד באחד מהתנאים הבאים: אדם שהיה בישראל, שהתגורר בישראל בעבר, ניהל בישראל עסק בעבר, או אדם שהיה חבר בתאגיד שניהל עסקים בישראל.

הליך פשיטת רגל

לאחר שהוגשה הבקשה לפשיטת רגל יתבצעו מספר שלבים עד להגדרה של פושט רגל. ראשית יצוא צו כינוס אשר מטרתו הכנה על הנכסים שבבעלות פושט הרגל מפני ההוצאה לפועל או סוגים אחרים של גבייה שמפעילים הנושים ובנוסף הגנה על נכסים אלה מפני שימוש של פושט הרגל בעצמו.

בנוסף יוכרז על עיכוב הליכים שיקפיאו באופן זמני את כל ההליכים שמבצעים נגד החייב. רק לאחר מכן יכונסו כל הנושים ויוחלט כיצד להמשיך ולטפל בהליך פשיטת הרגל והחזר החובות. באותו כינוס יוחלט על אדם שישמש כנאמן לנכסי החייב – כונס נכסים של החייב.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.