צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל – המדריך המלא

אדם החייב כספים עשוי למצוא עצמו מתקשה לשלם את חובותיו במועד. מכאן, קצרה הדרך לפתיחת הליכים בהוצאה לפועל. על מנת לאפשר התמודדות עם החוב, רשאי החייב להגיש בקשה לפריסת החוב בהליך הנקרא צו חיוב בתשלומים.

הרצון והצורך להסדיר חובות

מרבית החייבים אינם מבקשים להתחמק מחובותיהם מכל וכל, לעיתים גם במקרים של פשיטת רגל. נזכיר, כי קיום הליכים תוך מעורבות של הוצאה לפועל, כאשר מהצד צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל - המדריך המלאהאחד עומד חייב ומהצד השני עומד נושה יכול להיות תוצאה של נסיבות שונות. מרבית החייבים היו והינם אזרחים נורמטיביים. חלק ניכר מהם אנשים עובדים או בעלי עסקים, שהסתבכו בשל נסיבות כמו פיטורים, כישלון עסקי, מחלה שהביאה עימה הוצאות בלתי צפויות. כמובן שיש גם כאלה שהגיעו להתרסקות כלכלית גם בשל קשיים נפשיים או רגשיים, תאונה, גירושין ועוד. מחקרים מראים כי מרבית החייבים מנסים באמת ובתמים לשלם לנושים ומכאן – החשיבות של צו חיוב בתשלומים. המטרה – לאפשר גביית החוב, תוך שימת לב ליכולתו הכלכלית של החייב.

 

מהו הליך הגשת הבקשה?

מי שתלויים ועומדים מעליו הליכי הוצאה לפועל ומגלה כי איננו מסוגל לשלם את החוב יכול לפנות בבקשה לפריסת תשלומים. הבקשה תוגש ככל שניתן בסמוך לקבלת הודעת אזהרה מהוצל"פ או במידה וחל שינוי של ממש ביכולתו הכלכלית של החייב שמשלם חובות בתשלומים. בלשון רשמית, קרוי ההליך "בבקשה לקבל צו חיוב בתשלומים". הגורם המוסמך לדון בבקשה, לאשר או לא לאשר, הינו רשם ההוצאה לפועל – זהו בעל תפקיד בעל סמכויות רחבות, כשל סמכות שיפוטית. יודגש כי יש חייבים שהוסדר בעניינם צו תשלומים קודם אך הם אינם יכולים לעמוד בו. גם הללו יכולים להגיש בקשה על מנת לקבל צו חיוב תשלומים חדש.

על מנת שניתן יהיה לקבל צו חיוב בתשלומים בהתאם ליכולותיו של החייב, נדרשת הגשת בקשה להוצאה לפועל. מכיוון שמדובר בהליך מסודר, נדרש החייב למלא טפסים מתאימים כל מנת שכל הנסיבות יילקחו בחשבון. כמו כן, יש להמציא אסמכתאות בהתאם. את המסמכים יש להגיש באותה לשכה הוצל"פ שבה הגיש הנושה בקשה לגביית החוב וזו – אושרה. מטבע הדברים, על החייב לציין מהו סכום התשלום החודשי שבו יוכל לעמוד. חשוב שסכום זה יהיה תואם את יכולותיו הנוכחיות ואת כושר ההשתכרות. במידה והרשם יתרשם כי אין זה כך – הבקשה תידחה. כמו כן יתבקש לציין באיזה תאריך בכל חודש מעוניין לשלם את חובו. זאת ועוד, על החייב לשלם סכום כספי בגובה הסכום לחיוב חודשי מבוקש. יש לצרף קבלה על תשלום ראשון זה לפני שהבקשה תידון. סכום המינימום לתשלום לא יפחת מ-150 ₪.

 

כיצד מוכיחים יכולת כלכלית?

על מנת שניתן יהיה לראות מהי היכולת הכלכלית נדרשים מסמכים רלוונטיים. המסמכים הרלוונטיים שיש להגיש הינם למשל תדפיס מצב חשבון מהבנק, פירוט תנועות עובר ושב, פירוט חסכונות, פיקדונות, פירוט חיובים מחברת האשראי. יש לצרף גם תלושי משכורת עדכניים, הן של החייב עצמו והן של בן או בת הזוג. אם זכאי לקצבאות מישהו מבני הבית ואם יש הכנסות נוספות במשק הבית – יש להצהיר על כך ולהמציא אסמכתא מתאימה (כגון אישורי ביטוח לאומי). עוד יש להוסיף אסמכתאות המעידות על הוצאות ונכסים קיימים. יש לפרט האם קיימת בעלות על בית, האם החייב מתגורר בשכירות, האם יש משכנתאות, הלוואות אחרות. יש לציין האם ישנה בעלות על רכב וכל נכס משמעותי אחר וכן להמציא הוכחות לגבי חיובים שוטפים כגון חשמל, מים וכדומה. במידת הצורך, יזמן רשם ההוצאה לפועל את החייב לצורך חקירת יכולת.

 

 

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915