קרן גמלאות של חברי דן

קרן גמלאות של חברי דןקרן גמלאות  של חברי דן הינה קרן פנסיה מפעלית וותיקה מאוזנת. הקרן נוסדה בשנת 1971 ובשנת 1995 נסגרה לקבלת חברים חדשים. מאז חודש יולי 2005 הקרן התאזנה כלכלית לאחר שאושרו תוכנית ההבראה והתקנון המתוקן.

קרן פנסיה וותיקה

קרן פנסיה באה להבטיח הכנסה לעובד בתקופת הזקנה, במקרה שעמית עבר תאונת עבודה או נפטר בטרם עת. הקרן מתנהלת כך שלמעשה עובד מפריש סכום כסף לקרן הפנסיה והמעביד מפריש סכום כסף בנוסף. הסכום שהמעביד משלם הינו גבוהה יותר.
קרנות הפנסיה הוותיקות נסגרו כולן בינואר 1995 לעמיתים חדשים וכחלק מכך גם קרן גמלאות של חברי דן. סגירת הקרנות והפיכתן לקרנות פנסיה וותיקות יצרה מצב בו ישנם קרנות פנסיה אשר בהסדר. בעיקר קרנות שהיו בניהול ההסתדרות ובעקבות גירעונות הועברו הקרנות לניהול מדינה. מעבר זה יצר מצב של קיצוצים רבים בזכויות העמיתים המבוטחים.

לעומת זאת ישנם קרנות וותיקות אשר אינם בהסדר ולא נכנסו לגירעונות. אלו הם קרנות הפנסיה המאוזנות. גם הם אינם מקבלות עמיתים חדשים. אופן הפעילות בקרנות אלו הינו לפי מנגנון האיזון האקטוארי. קרן גמלאות של חברי דן בע"מ יצאה מהגירעון והתאזנה כלכלית במשך הזמן.

הגדרות ומטרות

פנסיה

קרן הגמלאות של חברי דן הינה קופת גמל ענפית לקצבה. חברת דן הבינה וראתה לנכון כי חבריה זכאים לקבל את הקצבאות והזכויות המגיעים להם כחלק מאזרחי המדינה. החברות בקרן הינה אישית ולא ניתנת להעברה או ירושה. מאחר וזו קרן וותיקה מאוזנת, הקרן סגורה לעמיתים חדשים ומצטרפים חדשים.

מטרות הקרן הן לתת קצבאות זקנה, קצבאות נכות, קצבאות לשאירים וכן קצבאות נוספות למי שהיו חברי דן או חברי האגודה או לשאירי החברים. בנוסף הקרן מבטחת את חבריה כנגד סיכונים כפי שרשום בתקנות. חבר חדל להיות חבר בקרן כאשר הוא נפטר, התחיל לקבל קצבה או הפסיק עבודתו בחברה (למעט סייגים מסוימים).

הסכם בין דן לקרן גמלאות

בחודש מאי 2004 נחתם הסכם בין "דן" לבין "קרן גמלאות". מטרת ההסכם והתוכנית הייתה להביא את הקרן לאיזון אקטוארי תוך שמירה מרבית על זכויות העמיתים הגמלאים והחברים הפעילים.

איזון אקטוארי זהו מאזן המציג את הנכסים שבידי הגוף המבטח כולל הכנסות עתידיות מדמי הביטוח. לעומת ההתחייבות של הגוף המבטח למבוטחיו. ההפרש בין הנכסים להתחייבות הינו עודף אקטוארי או גרעון אקטוארי כאשר ההפרש הינו שלילי. כאשר מתקיים איזון בין הנכסים להתחייבות נוצר האיזון האקטוארי.

לכן ההסכם יצר מצב בו קרן גמלאות של חברי דן נהייתה קרן מאוזנת אקטוארית ויכולה להבטיח לעמיתיה יציבות וביטחון כלכלי לאורך שנים.

קרן דן פועלת לפי תקנון אשר מתעדכן כל כמה זמן. התקנון נותן מידע שימושי ומפרט את החוקים על פיהם פועלת הקרן. השקיפות המלאה שהקרן משדרת הינה הוכחה נוספת לאמינות ויציבות החברה.

לחץ כאן לצפייה בעמוד קרן גמלאות של חברי דן בע"מ באתר חברת "דן"

קרנות פנסיה בישראל

 

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.