קרן גמלאות של עורכי דין בישראל

קרן גמלאות עורכי הדיןקרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ הינה קרן פנסיה וותיקה אשר מאוזנת אקטוארית. זוהי קרן שהינה חברה פרטית לכן אין לה מניות בשוק ההון והיא בבעלותה של לשכת עורכי הדין בישראל.

פעילות הקרן החלה בשנת 1979 כשלקרן אין חברה מנהלת והיא מנוהלת במתכונת של ניהול עצמי. הדירקטוריון  של הקרן ממונה על ידי הוועד המרכזי של לשכת עורכי הדין בישראל. העמיתים בקרן הינם חברי לשכת עורכי הדין בישראל.

ניהול תוכנית הקרן

הקרן נבנתה מלכתחילה כקרן המבוססת על מאזן אקטוארי כלומר ישנה התאמה בין נכסי הקרן לבין ההתחייבות שלה. התאמה זו נעשית לפי שני מצבים כאשר נוצר מצב בו הנכסים של קרנות פנסיה עולים על ההתחייבויות תגדיל הקרן את הזכויות לעמיתים וכאשר נוצר מצב בו ההתחייבויות עולות על הנכסים והזכויות, כמו למשל קצבאות.

קרן גמלאות של עורכי דין בישראל נבנתה כך מתוך חשיבה חכמה ודאגה לעמיתה לטווח הרחוק. מאחר ואיזון זה הינו אישי הסיכוי לעלייה בתשואות וצבירה כספית משמעותית של העמיתים בקרן עולה לאורך השנים. ישנם דוחות מדויקים אשר משקפים מזה שנים רבות עודף אקטוארי בקרן.

ניהול תוכנית הפנסיה מתבצעת באמצעות שיטה ייחודית אשר נבנתה על ידי קרן הגמלאות של עורכי הדין בישראל ולמען לקוחותיה. ניהול תוכנית הפנסיה כולל את חשבונות הלקוח וזכויות העמיתים. התוכנה לפיתוח עצמי הותאמה לצרכים הניהוליים של הקרן ולמאפיינים הייחודיים של התוכנית. לתוכנה זו יתרון משמעותי מאחר והיא ידידותית ביותר למשתמש ומקלה רבות על העמיתים מקבלי השירות.

שינויים והרפורמה בשנת 2003

קרן גמלאות של עורכי הדין בישראל שויכה במסגרת הרפורמה בשנת 2003 לקרנות הפנסיה הוותיקות. אך מאחר ולקרן אין גירעונות מזה שנים והמנגנון האקטוארי מובנה בתקנון הקרן, לא נוצר שינוי או הרעה במצב לעמיתי הקרן. למשל לא שונה גיל הפרישה או  הגדלת דמי הגמולים, דמי הניהול הפנסיוני וכו'.

גיל הפרישה בקרן הינו גיל 66. גובה הפנסיה שעמית יכול לקבל בהגיעו לגיל זה הינו מכפלת ערכה המשוערך של יחידת גמול זקנה חודשית אחת במספר היחידות שרכש העמית במהלך חברותו.

מאחר ותוכנית הפנסיה מבוססת על שיטת האיזון האקטוארי עדיף ללקוח לרכוש יחידות חדשות בחשבונו ככל שגילו מוקדם יותר. כך יצבור יותר יחידות לאורך שנות החיסכון וההשקעה.

יחידות גמול זקנהניכיון שיק עצמי

את יחידות גמול הזקנה ניתן לקנות בכל גיל. ישנם שתי סוגיות שחשוב שהלקוח ייקח בחשבון. סוגיה ראשונה הינה שככל שעולים בגיל התעריף ליחידה עולה באופן משמעותי. לכן בקבוצת גיל גבוהה מומלץ לבדוק כדאיות ולראות האם העלות אל מול התועלת הינה עדיין משתלמת. סוגיה שנייה הינה תקופת ההכשרה לפנסיית הזקנה. בקרן נקבעה תקופת הכרשה של 10 שנים וככל שמתקרבים לגיל הזכאות צפויה הפנסיה בגין יחידה שנרכשה מאוחר יותר מגיל 56 להידחות.

לחץ כאן לצפייה באתר קרן גמלאות של עורכי דין בישראל בע"מ.

קרנות פנסיה בישראל

 

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915