קרן הגליל

קרן הגלילקרן הגליל החלה את דרכה בשנת 2004 באמצעות תרומות של יהודים אמריקאיים, כאשר מטרתה של הקרן היא כמובן פיתוח הגליל.

הקרן היא קרן הלוואות לעסקים קטנים הפועלים באזור הגליל, ההתמקדות שלה היא ביצירת מקומות עבודה חדשים לתושבי האזור וסיוע בהנעת תהליכים כלכליים למיניהם בו. הקרן יושבת בכרמיאל והגוף המנהל אותה פועל בהתנדבות למען קידום התעסוקה והכלכלה בגליל.

העיקרון המנחה מאחורי פעילות קרן הגליל הוא כי על מנת לשפר את איכות החיים ואת החוסן הכללי של אזור חשוב זה של מדינת ישראל חייבים ליצור מקומות תעסוקה נוספים וגם שעסקים חדשים אלו יהיו מוצדקים מבחינה כלכלית. הקרן מנסה לעודד הגירה חיובית של אנשים, ידע והון לאזור הגליל כולו.

היקף ההלוואות של קרן הגלילמהו שירות פריטת צ'קים

מאז הקמתה ועד סוף שנת 2010 אישרה הקרן 144 הלוואות בהיקף כספי של 16.6 מיליון ש"ח, הקרן ממשיכה בפעילותה גם אל תוך שנת 2011 והשנים הבאות למען קידום אזור הגליל, הלוואות קרן הגליל סייעו רבות ליצירת מאות מקומות תעסוקה נוספים במגוון תחומים. דוגמאות לתחומי פעילות של הקרן מבחינת תעסוקה ופיתוח עסקים הן במגזר התיירות באזור, תעשיית האלקטרוניקה – דגש על פיתוח ציוד וזיווד אלקטרוני, חקלאות – בעיקר חממות, חנויות קמעונאיות שונות, עסקים המספקים שירותים שונים וחינוך.

מבחינת תשתית תפעולית, קרן הגליל משתמשת במערכות של האגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית אשר יושבת בירושלים ומספקת הלוואות ללא ריבית לעסקים ולמגזרים חלשים בחברה הישראלית.

קבלת הלוואה מקרן הגליל

הקרן מיועדת לעסקים קטנים, חדשים או כאלו שמבקשים לבצע השקעות, תנאי מרכזי לקבלת סיוע מטעם הקרן הוא הוספת מקומות עבודה חדשים באזור הגליל, כולל סיוע לעסק שלולא הסיוע יפחית מקומות עבודה. על מנת לקבל הלוואה מקרן הגליל יש לעמוד בקריטריונים ובמגבלות השונות שקיימות בתקנון ושיפורטו בהמשך וכמו כן להגיש תכנית עסקית מתאימה ומפורטת. ההלוואה תאושר על בסיס התכנית העסקית ולעסק המקבל סיוע אסור להשתמש בכספים למטרה שלא אושרה במסגרת התכנית על ידי וועדת ההלוואות.

יזם או בעל עסק המבקש הלוואת סיוע מטעם קרן הגליל חייב להצהיר ולהראות כי אין באפשרותו לקבל הלוואה בנקאית או מגורמים חיצוניים (לגיטימיים) אחרים, כי הכספים שיתקבלו בהלוואה ישמשו אך ורק למטרות שפורטו בתכנית העסקית וכמו כן, נאמנות לחוקי המדינה.

ההלוואות של קרן הגליל הן ללא ריבית, סכום ההלוואה המינימלי הוא 80,000 ש"ח והמקסימלי הוא 160,000 ש"ח, ייתכנו מצבים בהם יאושרו הלוואות בסכומים גבוהים מכך ואף מעל 200,000 ש"ח. אמנם אין ריבית אך על מקבל ההלוואה להשתתף בעלות פעילות הקרן על ידי תשלום חד פעמי של 2% מסך כל ההלוואה לכל שנת הלוואה אבל עם הגבלה של מקסימום 6% מסך כל ההלוואה. משך הזמן המירבי על פי רוב לקבלת הלוואה מטעם קרן הגליל הוא 4 שנות החזר ויש צורך בהצגת ערבים על מנת לקבל את הכסף. פרט נוסף הוא שעל הלווים לשלם עלות פתיחת תיק לאגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית שעל בסיס תשתיתה פועלת קרן הגליל, עלות של כ-350 ש"ח.

קריטריונים ונקודות נוספות לגבי הלוואות הקרןפריטת צ'קים מזומן

•    לכל 60,000 ש"ח הלוואה יש להוסיף לפחות מקום עבודה אחד, או 80,000 בתיירות.
•    עסק או לווה שקיבל הלוואה מהקרן או מהאגודה הישראלית להלוואות ללא ריבית ולא החזירה עדיין לא יכול לקבל סיוע.
•    ההלוואה היא עד 80% מסה"כ ההשקעה הרלבנטית.
•    אין אפשרות לקבל הלוואה של קרן הגליל לבעלי חשבון מוגבל, עד שנה אחורה.
•    הלוואות להון חוזר יינתנו רק במקרים חד פעמיים וחיצוניים ורק עד 18 חודשים.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.