קרן השתלמות אומגה


קרן השתלמות אומגהקרן השתלמות אומגה מופעלת על ידי חברת הביטוח והפיננסים הוותיקה, מנורה מבטחים, שיחד עם הסתדרות המהנדסים מחזיקה בניהול משותף של קופות גמל וקרנות השתלמות שונות.  הקרם הוקמה בשנת 1967, כקרן סקטוריאלית לציבור המהנדסים השכירים במדינה.

באופן דומה לשאר קרנות ההשתלמות, קרן אומגה זכאית להטבות מס שונות ומשמשת כמכשיר חיסכון לטווח הבינוני. הפקדת הכספים בקרן ההשתלמות היא לתקופה של 6 שנים, או לתקופה של 3 שנים עבור מטרות השתלמות.

קרן השתלמות אומגה במסלול כללי

המסלול הכללי מאפשר לחוסכים לפזר את נכסי הקרן בין מכשירי החיסכון הפיננסים השונים. נכון לחודש ספטמבר 2010, משקיעה הקרן 33% מנכסיה באגרות חוב קונצרניות, 26% באגרות חוב ממשלתיות סחירות ו-26% במניות וניירות ערך סחירים. מעת לעת עשויה החברה לשנות את הרכב ההשקעות על פי שיקולי החברה.

תשואות המסלול הכללי בשנת 2010  עומדות על 7.7%, כאשר בחודשים אפריל ומאי נרשמה תשואה שלילית ובחודש אוקטובר נרשמה תשואת שיא של 2.24%. כאשר בשנת 2009, עמדה התשואה על 23.68%, לעומת תשואה שלילית של 9.76%-, בשנת 2008. התשואות הן לפני ניכוי דמי הניהול.

במסלול הכללי עמד שיעור דמי הניהול בשנת 2008 על 0.07%, בשנת 2009 על שיעור של 0.28% ועד לחודש אוקטובר בשנת 2010, על 0.22%.

קרן השתלמות אומגה מסלול אג"ח

מסלול האג"ח הסולידי באופן יחסי, אינו משקיע במניות או ניירות ערך סחירים אחרים ומתמקד בעיקר באגרות החוב הממשלתיות הסחירות, אשר ההשקעה בו במסלול זה היא כ75%. כ-20% נוספים מושקעים בפיקדונות והלוואות.

התשואה המצטברת במסלול האג"ח בשנת 2010, עד לחודש אוקטובר, עומדות על 7.15%, כאשר מלבד חודש ספטמבר בו השיגה הקרן תשואה שלילית, עומדת הקרן על תשואה חיובית בשאר חודשי השנה. בשנת 2009, צברה הקרן תשואה של 5.61%. התשואות המוצגות הן טרם ניכוי דמי הניהול.

במסלול האג"ח שילמו החוסכים דמי ניהול בשיעור של 0.58% בשנת 2010 (עד לחודש אוקטובר), ודמי ניהול בגובה של 0.05%. בשנת 2009 שילמו החוסכים דמי ניהול  בגובה של 0.58% ועמלה בגובה של 0.05%.

קרן השתלמות אומגה מסלול מנייתי

המסלול המנייתי מתמקד בהשקעה במניות הנסחרות בשוק ההון ומהווה מעין תיק השקעות. כ-90% מנכסי הקרן במסלול זה מושקעים במניות, וכ-10% נוספים נכסים שונים אחרים, נכון לחודש ספטמבר 2010, מדובר באגרות חוב קונצרניות. המסלול המנייתי הוא בעל רמות הסיכון והתנודתיות הגבוהות ביותר.

התשואה במסלול המנייתי עומדת על 12.75% בשנת 2010 עד לחודש אוקטובר, כאשר בחודש ספטמבר רשמה הקרן תשואה של 7.27%. בשנת 2009, בה נרשמה עלייה בשוק ההון בישראל, רשמה הקרן תשואה של 30.92%.

שיעור דמי הניהול שנגבו על ידי הקופה במסלול עד לחודש אוקטובר בשנת 2010, עומד על 0.43% ועמלה בשיעור ממוצע של 0.08%. בשנת 2009 עמד שיעור דמי הניהול בגובה של 0.61%, והעמלות היו בגובה 0.08%.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.