קרן פיטסבורג

חברת ניכיון השיקים הנוחה והזולה בישראל!

באנר בנק אינפו

קרן פיטסבורגקרן פיטסבורג היא קרן מימון להלוואות וסיוע כלכלי המופעלת במסגרת קרנות הסיוע לעסקים קטנים והשותפויות הבינלאומיות, הקרן הפילנתרופית פעולת על בסיס תרומות של פדרציית יהדות העיר פיטסבורג, ארה"ב והיא מציעה סיוע כלכלי מגוון לתושבי כרמיאל ואזור מועצה אזורית משגב.

עיקר פעילות הסיוע של קרן פיטסבורג היא מתן הלוואות לעסקים לצרכי פתיחת עסק או פיתוח של עסק קיים, כמו כן, מציעה הקרן הלוואות לימודים נוחות מאוד לתושבי כרמיאל ומועצה אזורית משגב ללימודים גבוהים בכל הארץ.

אזור העיר פיטסבורג בארה"ב קשור לעיר כרמיאל ולמועצת משגב דרך מסגרת שותפות 2000 של הסוכנות היהודית, שותפות זו כוללת היבטים רבים בקשר בין שתי הקהילות והאזורים וקרן ההלוואות הוקמה כי תושבי פיטסבורג ביקשו לסייע בצורה ישירה לפיתוח אזור חשוב זה של מדינת ישראל.

קרן פיטסבורג לסיוע לעסקים באזור כרמיאל ומשגב עובדת עם בנק אוצר החייל מקבוצת הבינלאומי וההלוואות עצמן ניתנות דרך בנק זה. הגופים המממנים של הקרן הם הפדרציה של יהדות פיטסברג והסוכנות היהודית עצמה.

דרישות מיזמים או בעלי עסקים להלוואות מהקרןכיצד מתבצע ניכיון צ'קים

כפי שקיים ברוב קרנות הסיוע הפילנתרופיות, גם קרן פיטסבורג מעמידה דרישות מקדימות כלליות בפני אלו המבקשים לקבל הלוואה מטעמה, זאת מעבר לעמידה בתנאים הבנקאיים הרגילים ולמעשה במקומם כי הקרן מעמידה את רוב ביטחונות עבור קבלת ההלוואה מלכתחילה. דרישות הקרן מהיזמים או בעלי העסקים הן:

•    העסק ממוקם רק באזורי כרמיאל ומועצה אזורית משגב.
•    על מבקש ההלוואה לא חלות מגבלות פיננסיות או בנקאיות שונות כגון הגבלת חשבונות, הליכי הוצאה לפועל וכדומה.
•    המחזור של העסק אינו עולה על סכום שנתי של 20 מיליון ש"ח סה"כ.
•    העסק מעסיק עד 50 עובדים.
•    כל מבקש הלוואה חייב לפתוח חשבון בבנק אוצר החייל לאחר אישור ההלוואה על מנת לקבלה.
•    הון עצמי בהתאם לתכנית ההשקעות המפורטת והמאושרת של היזם או בעל העסק, בכל מקרה הדרישה המינימלית של הון עצמי היא 10% לפחות מתכנית ההשקעות שאושרה.
•    יש להציג תכנית עסקית מפורטת ומקצועית הן לקרן פיטסבורג עצמה וגם לבנק אוצר החייל.

 

פירוט תנאי ההלוואות של קרן פיטסבורגניכיון שיקים שאלות ותשובות

הקרן מספקת הלוואות סיוע לעסקים בהקמה, בקשיים או לקראת פיתוח בסכומים מכובדים בהחלט שעשויים במקרים רבים להיות הגורם המכריע בין הצלחה לכישלון או בין ניסיון עסקי אמיתי להשארת הרעיון בגדר חלום של היזם.

קרן פיטסבורג מציעה הלוואות בסכומים של עד 75,000$, לתקופת החזר ארוכת טווח יחסית של עד 6 שנים עם אפשרות לעד שנה גרייס בהחזרים. תקופת הגרייס מאפשרת ללווי קרן פיטסבורג לא להחזיר את הקרן במשך שנת הביסוס הראשונה ורק להתחיל בהחזרים החודשיים לאחר תקופה ראשונית ועדינה זו.

הריבית על הלוואות קרן פיטסבורג לתושבי כרמיאל ומשגב היא אטרקטיבית לעומת המגזר הבנקאי הרגיל, ריבית של פריים + 0.6%. הקרן עצמה מעמידה עד 70% מהביטחונות אום דורש הבנק עבור ההלוואה ואת יתרת הביטחונות מקבל ההלוואה צריך להציג בהתאם לסיכום ספציפי מול בנק אוצר החייל. לעיתים תיתכן דרישה להעמדת פיקדון נזיל של כ-5% מסך ההלוואה. קבלת הלוואה מטעם קרן פיטסבורג מותנית בהצגת ערבים לבנק אוצר החייל מעבר לביטחונות המועמדים על ידי הקרן עצמה ומקבל ההלוואה.

ההלוואות מטעם קרן פיטסבורג לסטודנטים תושבי כרמיאל ומשגב הן ללא ריבית ומגיעות עם תנאי החזר אטרקטיביים מאוד.

תהליך הגשת בקשת הלוואה לקרן פיטסבורג כולל מילוי טפסים והצגת מידע פיננסי רלבנטי, פגישה בבנק אוצר החייל, הגשת תכנית עסקית לקרן ולבנק, בדיקת תיק הבקשה ע"י ועדת הקרן, ראיון אישי עם ועדת האשראי של קרן פיטסבורג והעברה לביצוע ההלוואה בבנק.

אז מה היה לנו בכתבה: