קרנות השתלמות הראל

קרנות השתלמות הראלקרנות ההשתלמות של הראל מופעלות על ידי חברת הראל גמל, שנחשבת לאחד הגופים הפיננסיים הגדולים בשוק קופות הגמל בישראל. הראל גמל היא חברת בת של קבוצת הראל השקעות בביטוח ופיננסים, שהיא אחת מחברות הביטוח המרכזיות במשקל הישראלי מזה שנים רבות. סך הנכסים שמנהלת הקבוצה כולה מגיע להיקף של 21 מיליארד שקלים.

הראל קרן השתלמות מספקת למשקיעים מספר אפשרויות לבחירת מסלולי השקעה שונים, המתמקדים באפיקי השקעה שונים. קרנות ההשתלמות השונות מנוהלות על ידיד כלכלני החברה ובהתאם לשיקול דעתם. קרנות ההשתלמות הן חיסכון המוכר להטבות מס שונות כחיסכון פנסיוני, אך מציע מסלולים לתקופה של 6 שנים בלבד, בנוסף לאפשרות לשימוש בכספים לאחר 3 שנים במידה ומדובר במטרות מסוימות.

המסלולים של קרנות ההשתלמות של הראל: (העמית יכול לבחור בפיזור בין המסלולים השונים)

המסלול הכללי

הרכב המסלול הכללי הוא מגוון יחסית. 6.2% בפיקדונות והלוואות, 29% במניות וניירות ערך סחירים, 31.8% באגרות חוב קונצרטיות, 19.1% באגרות חוב ממשלתיות סחירות, 10.9% בהשקעות אחרות ו3% במזומן. תשואה לשנת 2009- 31.71%. שיעור ממוצע של דמי ניהול: 1.28%. שיעור ממוצע של עמלות: 0.04%

מסלול שקלי

מדובר במסלול סולידי באופן יחסי המאפשר הקטנה של החשיפה לשוק המניות עד ל-0%, כך שהסיכון מתנודתיות השווקים יצטמצם. ניתן להעביר למסלול את מלוא הכסף שמופקד בקרן, או רק חלק ממנה ולשמור את זכויות המס עבור הקרן.  במסלול זה 90.3% מהסכום מושקע באגרות חוב ממשלתיות סחירות ו6.3% באגרות חוב קונצרטיות, 1.6% בפיקדונות והלוואות ו1.8% במזומנים- אפיקי השקעה המקנים למסלול את אופי סולידי.

בשנת 2009 השיג המסלול תשואה מצטברת של 1.79%. שיעור דמי הניהול הממוצע: 1.20%. שיעור ממוצע של עמלות: 0.03%.

מסלול שלדג

מסלול סולידי נוסף, אולם מסלול זה מאפשר חשיפה של עד ל-10% למניות ובכך מגביר את הסיכוי לתשואה גבוהה יותר ובמקביל גם את רמת הסיכון. 31.4% מושקעים באגרות חוב קונצרטיות, 47.5% מושקעים באגרות חוב ממשלתיות, 3.6% במזומנים, 2.1% בהלוואות ופיקדונות ו5.5% בהשקעות אחרות.

תשואה מצטברת לשנת 2009- 15.56%. שיעור ממוצע של דמי ניהול: 1.33%. שיעור ממוצע של עמלות: 0.04%.

מסלול נץ

המסלול המנייתי של הראל, הפועל בחשיפה גבוהה יחסית לשוק ההון. במסלול זה 69.7% מכספי המסלול מופנים להשקעה במניות, דבר המקנה למסלול אופי תנודתי יותר 9.9% מושקעים באגרות חוב קונצרטיות, 17.4% מושקעים במזומנים.

תשואת המסלול ב2009 עמדה על 70.71%. דמי הניהול עמדו על 1.57% וממוצע העמלות על 0.07%.

מסלול אג"ח דינאמי

מסלול השקעה המתמקד באגרות חוב ואינו משקיע כלל במניות. ההשקעה מתבצעת באופן אקטיבי ודינמי בהתאם לשינויים המתרחשים בשוק ההון. מדובר במסלול סולידי יחסית. 51.7% מושקעים באגרות חוב ממשלתיות, 28.4% מושקעים בניירות ערך אחרים, 8.4% מושקעים באגרות חוב קונצרטיות ו11.5% מוחזקים במזומן.

התשואה במסלול ב2009 הייתה 0.08%, דמי הניהול עמוד על 0.01%. ממוצע העמלות עמד על 0.05%.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.