קרנות מימון

חברת ניכיון השיקים הנוחה והזולה בישראל!

באנר בנק אינפו

קרנות מימוןעסקים רבים זקוקים לאשראי ופתרונות מימון שונים בשלבי הקמת ותפעול העסק, בחלק מהמקרים מקבלים את המימון מגופים פיננסים חוץת בנקאיים, או בנקים אך לעיתים אין אפשרות לקבל יותר אשראי מהבנק – בעקבות סירוב כללי, הגעה לתקרת מסגרת האשראי (האובליגו) או כל סיבה אחרת. קרנות מימון מהוות אלטרנטיבה נוספת למימון ואשראי לעסקים, אלטרנטיבה שמבקרים רבים היא עדיפה על פני כל פיתרון אחר.

בישראל מגוון גדול של קרנות מימון ממשלתיות, פרטיות, למטרות פילנתרופיות או למטרות רווח. על פי רוב קרנות מימון אלו מציעות סיוע פיננסי לעסקים שנמצאים בשלבי ההקמה או לעסקים קיימים שצריכים מימון למטרת התרחבות הפעילות העסקית.

כמו כן, קרנות מימון מיועדות ברוב המקרים לעסקים קטנים ובינוניים – חברות גדולות, ציבוריות או פרטיות, יכולות למצוא פתרונות מימון שונים ובאופן כללי יכולים להסתדר גם ללא סיוע של קרנות מימון.

מאפיינים ומשתנים של קרנות מימון

כאמור, קיימות עשרות קרנות מימון שונות בישראל, ממשלתיות ופרטיות. קרנות מימון אלו הן בעלות מאפיינים ומשתנים שונים שהופכים קרנות רבות לספציפיות מאוד. הגורמים שמשתנים במסגרת קרנות מימון הם גורמים שרשאים להגיש בקשה למימון, מטרות המימון, קריטריונים לקבלת מימון, דרישות מקדימות מבעלי העסקים, אפשרויות החזר של הלוואות וסכומי הסיוע האפשריים.

קרנות אזוריות: מיועדות לסיוע לעסקים מאזורים מסוימים.

התמחות במגזרים: קרנות מימון מציעות במקרים רבים שירות למגזרים ספציפיים כמו חרדים, חקלאים, המגזר הערבי, לנשים וכדומה.

קרנות מימון לפי הפעילות העסקית: יש קרנות שמציעות סיוע ותמיכה לעסקים מתחומים פעילות מסוימים, לעסקים שעוסקים בייצוא בלבד למשל.

גודל העסק: יש קרנות מימון לעסקים קטנים בלבד, כאלו לעסקים בינוניים וכלליות.

הגבלת שימוש במימון: יש קרנות מימון שמחייבות הקמת עסק חדש או הרחבת הפעילות העסקית ויש כאלו מתירות סיוע כספי לפעילות עסקית קיימת והגדלת ההון החוזר למשל.

כמו כן, קרנות מימון שונות מציעות תנאי הלוואה שונים מבחינת תקופת ההלוואה, אופן חישוב הריבית, שיטות ההחזר, היקף בטחונות נדרשים ועוד פרמטרים.

קרנות מימון ממשלתיות

הקרנות הממשלתיות מיועדות לעסקים ספציפיים וכל קרן משרתת מגזר ספציפי או סוג עסקים מסוים. באופן עקרוני, קרנות מימון אלו מתוקצבות כחלק מתקציב המדינה ותנאי ההלוואה שלהן נוחים מאוד כי המטרה היא סיוע ולאו דווקא גריפת רווחים על חשבון בעלי העסקים, קרנות מימון ממשלתיות מיועדות לעסקים קטנים ובינוניים.

קיימות יוזמות סיוע לעסקים גדולים יותר אך אלו שונות מהותית מקרנות המימון שנסקור כאן. הקרנות הממשלתיות העיקריות הן:

קרן סיוע לעסקים בינוניים

מחזורי מכירות של 15-200 מיליון ש"ח בשנה, קרן מטעם משרד האוצר. הקרן מעניקה מימון של עד 8% מהמחזור או עד 16 מיליון ש"ח לעסקים עם מחזורים של 22 מיליון ש"ח ומעלה או עד 5% לבעלי מחזור נמוך מכך (מינימום 15 מיליון).

קרן סיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה

קרן ממשלתית זו מציעה הלוואות להון חוזר או להקמת עסק חדש או הרחבת עסק קיים. ההלוואות הן בערבות המדינה ודורשות ביטחונות נמוכים של עד 30% בלבד.

קרנות מימון מט"יקרן

מטעם המרכזים לטיפוח יזמות של משרד התמ"ת, לעסקים קטנים – בעיקר לצרכי הקמת עסק או תפעולו בשלבים הראשונים. מט"י מעניקה עד 45,000 ש"ח.

קרנות מימון אזוריות

יש קרן לישובי עוטף עזה ושדרות, קרן לאזור הצפון, לדרום ועוד.

קרן לעולה העצמאי

מיועדת לעולים חדשים (עד 10 שנים) ותושבים חוזרים. עד 35,000 ש"ח.

קרנות מימון פרטיות ומשולבות

אלו מתקיימות מתרומות ופועלות לרוב ללא כוונת רווח. הקרנות העיקריות הן קרן קורת, קרן שמש, קרן נס ועוד. ישנן קרנות בפיקוח ממשלתי המערבות משקיעים פרטיים ומימון ממשרד האוצר, למשל קרן הזנק. ישנן גם קרנות או גופים דמויי קרנות המעניקים סיוע בדמות מענקים נדיבים שאינם דורשים החזר, למשל תכנית תנופה של המדען הראשי במשרד התמ"ת.

אז מה היה לנו בכתבה: