תהליך הגשת בקשה להפחתת תשלומים

בקשה להפחתת תשלומים בפשיטת רגלהמערכת הכלכלית בנויה על כך שכל אדם או עסק שרוכש מוצר או שירות מסוים באשראי (כלומר בתשלום עתידי, לא במזומן) חייב לשלם את חובותיו בזמן.

אך ברור כי ישנם מצבים שבהם אדם נקלע לצרה בעלת משמעות כלכלית. פיטורין מעבודה, עסק שקרס, בריאות שהתערערה או מצב נפשי קשה – יכולים להביא לכך כי הצטברו חובות בעוד שהחייב פשוט איננו יכול לשלם.

במידה ומברר שהחובות נוצרו בתום לב, שלא מתוך כוונה להונות או לגזול, יוכל החייב לבקש כי יכירו בו בתור פושט רגל. תהליך פשיטת רגל נועד לסדיר ככל שניתן את כלל החובות במהלך שנקרא כינוס. בסופו של דבר המטרה היא לבצע מחיקה של חלק מהחוב (שאותו אין סיכוי לגבות) ופריסת יתרת החוב לתשלומים.

אך מה קורה אם קיים קושי לשלם גם את התשלום החודשי שאושר לחייב? מה קורה אם גם לאחר ההכרזה על פשיטת הרגל הנושים לא מקבלים את הסכום שנפסק להם? במקרה זה ראוי שלא להתעלם מהמצב ולטמון את הראש בחול. חשוב לבדוק את האפשרות להגיש בקשה להפחתת תשלומים בפשיטת רגל.

צו תשלומים ומשמעותו

בתהליך פשיטת רגל או כינוס נכסים קובע בית המשפט מהו גובה התשלום שאותו ישלם פושט הרגל מדי חודש בחודשו. הסכום הזה יחולק בין כל הנושאים. חשוב להבין איך נקבע גובה התשלום הזה, לפני שמגיעים לבקשה להפחתת התשלום. התשלום החודשי שמוטל על פושט הרגל נקבע בצו בעל משמעות משפטית, שנקרא צו תשלומים. זו הקביעה הרשמית לגבי הסכום שעל בעל החוב לשלם לכלל הנושים כחלק מההסדר.

איך בדיוק קובעים מה יהיו התשלומים של החייב במסגרת ההסדר ופשיטת הרגל? נלקחים בחשבון היבטים כגון היקף החובות אך חשוב יותר – היקף ההכנסות הנוכחיות ביחס לאלה התלויים בחייב לפרנסתם. יש לדאוג שבידי החייב והסמוכים על שולחנו, בני משפחה, ילדים, יהיו אמצעים למחיה ברמת חיים מינימלית כלשהי. נלקחים בחשבון ההכנסות של בני המשפחה, מספר הנפשות, פוטנציאל ההשתכרות.

הפחתה בשל שינויים בנסיבות

מכיוון שצו התשלומים לוקח בחשבון מבעוד מועד את פוטנציאל ההכנסות ואת סך ההוצאות הסבירות למחיה, מי שהוכרז כפושט רגל חייב לעמוד בתשלומים. בתמורה לכך הוא זכאי להתחלה חדשה ומחיקת יתרת החובות. אבל, עשויות להיות נסיבות שיביאו לשינויים מהותיים בהרכב ההוצאות או ביכולת ההשתכרות. במידה וכך קורה, יש צורך להגיש ככל המוקדם בקשה להפחתת התשלומים החודשיים.

לא מדובר בבקשה פרוצדורלית בלבד. על החייב להסביר בפרוטרוט מהן הנסיבות שהביאו אותו לכך שאין לו אפשרות לעמוד בתשלומים שנפסקו לו. נסיבות שיכולות להביא לכך שהבקשה תאושר הן למשל פיטורין מהעבודה.

הרעה מוחשית במצב הבריאותי – אשפוז בבית חולים, מחלה של בן משפחה קרוב. גם הוצאות שעלו באופן חריג בשל גידול במספר הנפשות במשפחה, הוצאות רפואיות, הידרדרות נפשית או נכות יכולים להביא לקבלת החלטה שתתמוך בהפחתת תשלומים.

דיון בבקשת ההפחתה

את הבקשה יש למסור כנדרש, לכנ"ר, כונס הנכסים הרשמי או למנהל שמונה לטיפול בפשיטת הרגל. בית המשפט יידרש להתייחס לעניין ויהיה מוסמך להחליט האם תאושר הבקשה או לא תאושר. בין היתר, תיערך בדיקה האם הבקשה אכן מוגשת בתום לב ואין כאן עניין להתחמקות מתשלום יתרת החוב.

יתכן ותתקבל החלטה אכן להפחית את גובה התשלומים כפי שמבקש החייב או בא כוחו. ישנה אפשרות שהתשלום יופחת במידה מסוימת אך פחות מכפי שביקש החייב. יתכן גם שבית המשפט יסרב להפחית את התשלומים אם לא ימצא לנכון שהנסיבות אכן מצדיקות זאת.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.