תכניות חיסכון הבינלאומי

תכניות חיסכון הבינלאומיהבנק הבינלאומי הינו בין הבנקים הגדולים בישראל, הוא החמישי בגודלו. כיושב ראש הדירקטוריון של הבנק משמש מר ז'אק אלעד, וגברת סמדר ברבר צדיק מכהנת כמנכ"ל. לבנק ישנם שלושה תחומים עיקריים שבהם הוא מתמחה: תחום הבנקאות העסקית, תחום הבנקאות הפרטית ותחום הסחר במטבעות החוץ ושוקי ההון.

הבנק מספק ללקוחותיו שירותים בנקאיים רבים ומגוונים,כמו: פיקדונות, ייעוץ השקעות, מתן משכנתאות והלוואות, חסכונות, שוק ההון, סחר במטבעות חוץ וכדומה. בין שלל השירותים שהבנק מעניק ללקוחותיו, קיים השירות של תוכניות חיסכון.

תוכנית חיסכון הינה תוכנית המציעה ללקוח להפקיד בה סכום כסף מסוים למשך זמן שבו הוא מעוניין, בהפקדה אחת חד פעמית או במספר הפקדות שוטפות מידי חודש, עם ריבית ו/או הצמדה למדד המחירים לצרכן, ולקבל בסוף תקופת החיסכון סכום כסף גבוה יותר מהסכום שאותו הפקיד הלקוח בתחילת התקופה, כלומר ישנה תשואה על קרן ההשקעה- רווח.

מכשירי החיסכון שמציע הבנק הן כדלהלן:

חיסכון בהפקדה חודשית

התוכנית הראשונה היא תוכנית חיסכון בהפקדה חודשית – בתוכנית זו הלקוח מפקיד את הכסף בהפקדות קטנות מידי חודש בחודשו למשך שנתיים עד חמש עשרה שנה.

תוכנית חיסכון זו כוללת מספר מסלולים:

מסלול אקספרס – תקופת החיסכון היא שנתיים, עם ריבית קבועה לא צמודה למדד המחירים לצרכן.
מסלול מהיר -החיסכון הוא במשך שלוש שנים, ונושא ריבית קבועה צמודה למדד המחירים לצרכן.
מסלול ברירה – תוכנית לחמש שנים המאפשרת ללקוח קבל את הרווח הגבוה יותר מבין תוכנית הצמודה למדד המחירים לצרכן לבין מסלול שקלי עם ריבית משתנה המבוססת על ריבית הפריים.
מסלול גמיש – זהו מסלול לעשר שנים, הצמוד למדד המחירים לצרכן וכולל ריבית מדורגת, זוהי ריבית שעולה ככל שעולה משך תקופת החיסכון, וככל שהריבית עולה, התשואה שמקבל הלקוח בתוכנית החיסכון עולה גם.
מסלול ארוך – מסלול זה הוא הארוך ביותר מבין תוכניות החיסכון בהפקדה חודשית, המסלול הוא לתקופה של חמש עשרה שנה, והוא מאפשר ללקוח לבחור בין תוכנית צמודה למדד לתוכנית הנושאת ריבית המשתנה על פי ריבית הפריים שקובע בנק ישראל.

חיסכון בהכנסה חודשית

התוכנית השנייה היא חיסכון בהכנסה חודשית –  חיסכון זה הוא לתקופות של בין שנתיים לעשר שנים והוא יכול לשאת ריבית קבועה או להיות צמוד למדד המחירים לצרכן. החיסכון מאפשר ללקוח לקבל הכנסה חודשית על חשבון קרן ו/או ריבית.

חיסכון צמוד למדד

התוכנית השלישית הינה תוכנית חיסכון הצמודה למדד המחירים לצרכן – הבנק מאפשר ללקוחותיו הבוחרים במסלול זה להפקיד את כספם לתקופות שונות עם אפשרות למשוך את הכסף לפני מועד המשיכה שנקבע.

ישנם שני סוגי תוכניות צמודות למדד:
תוכנית חיסכון לתקופה של כשנתיים או יותר: תכנית המאפשרת להוציא את הכסף לפני בוא מועד המשיכה שנקבע, וזאת במועדים שהוסכמו ונקבעו מראש.
 תוכנית חיסכון המיועדת לאנשים שמתמידים בהפקדותיהם: התוכנית היא לתקופה של מקסימום חמש שנים עם אפשרות למשוך את הכסף בסוף השנה השלישית או בסוף השנה הרביעית לחיסכון. ובעת משיכת הכסף, הלקוח מקבל תשואה על הכסף שהשקיע הנובעת ממרכיב הריבית ומההצמדה.

בחירה וברירה

תוכנית החיסכון הרביעית שמציע הבנק הבינלאומי היא תוכנית בחירה וברירה, כלומר: זוהי תוכנית הקובעת כי בסוף תקופת החיסכון, הלקוח שהפקיד את כספו בתוכנית זו יקבל את התשואה הגבוהה יותר שהתקבלה מבין שתי אופציות: או הרווח שהתקבל מהצמדת כספי החוסך למדד המחירים לצרכן, או התשואה שנתקבלה ממסלול הנושא ריבית קבועה שקלית שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן. הסכום המינימלי שניתן להפקיד בתוכנית זו הוא: 25 אלף ₪, ומשך זמן החיסכון בתוכנית מעין זו הוא 4 שנים.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915