גורלה של דירת המגורים בפשיטת רגל

פירוק חברה במסלול מקוצר

כאשר חייב מוכרז פושט רגל, ייתן בית המשפט צו כינוס נכסים, ורכושו ונכסיו ימומשו על ידי הנאמן בפשיטת רגל, למטרת מימושם לכיסוי החובות לנושים.

במקרים רבים, הרכוש העיקרי של החייב הוא דירת מגוריו, והיא עשויה להימכר לצורך פירעון חובותיו. עם זאת, מכירת הדירה אינה דבר של מה בכך, שכן עשויה להיות בלתי כלכלית לאור הקביעה שבחוק הישראלי לגבי ההגנה על כבודם וזכויותיהם של חייבים.

שמירה על איזון בין זכויות החייב ואינטרס הנושים

הדין בישראל קובע איזונים בין הגנה על זכויות החייב ומשפחתו, ובין האינטרסים של הנושים לפרוע את חובותיהם. איזונים אילו נובעים מחוק הגנת הדייר ו/או מפקודת פשיטת הרגל. חשוב לציין כי ככלל, החוק "דואג" שהחייב ובני משפחתו, לא ייזרקו לרחובות ללא קורת גג לראשם, וכי עקרון העל של כבוד האדם ישמר גם במצב של פשיטת רגל.

מכירת דירת המגורים של פושט הרגל עשויה להיות בלתי רווחית ובלתי כלכלית בין היתר מאחר:

  • והמכירה כרוכה בתשלום מיסים והוצאות;
  • לעיתים ערך הדירה אינו גבוה דיו שכן יש משכנתא גבוהה על הדירה והבנק הופך לנושה מובטח ובעל עדיפות לקבלת ההלוואה, כך עלול להישאר סכום קטן מאוד ממכירת הדירה ליתר הנושים;
  • הדירה עלולה להימכר כדירה תפוסה בשל דיירות מוגנת של החייב עצמו או של בן זוגו הגר עימו – דבר שמפחית מערכה;
  • דיור חליפי כנדרש בפקודת פשיטת הרגל עשוי להיות בלתי משתלם ביחס לשווי הדירה כאשר צריך לשלם פיצויים לצורך מימון שכירות;
  • צריך לקחת בחשבון כי היה ויימכר ביתו של החייב, עשוי הוא להישאר ללא קורת גג, ויהפוך בעל כורחו לנטל חברתי;

הגנה על דירת המגורים של החייב מכח חוק הגנת הדייר

על פי חוק הגנת הדייר, בעלים של נכס שזכותו פוקעת בין היתר בשל פשיטת רגל – הופך לדייר מוגן שלא ניתן לפנותו מהדירה. היה והחייב נפטר, הזכות עוברת לקרובו שהתגורר עימו לפחות חצי שנה. ניתן למכור את הדירה אולם מאחר ואי אפשר לפנות את החייב הדירה תימכר כ"דירה תפוסה" – דבר שמפחית כאמור מערכה הכלכלי של המכירה ולעיתים מונע אותה.

הגנה מכח פקודת פשיטת הרגל (לגבי נכס מקרקעין שלא חל עליו חוק הגנת הדייר)

פקודת פשיטת הרגל נועדה להסדיר את הליך פשיטת הרגל וגביית החובות מהחייב מחד, ומאידך, הליך פשיטת הרגל נועד לעזור לחייב ולשקמו כלכלית. הפקודה אינה מאפשרת מצב שבו יזרקו החייב ומשפחתו לרחוב. אם החייב אינו בעלים של הדירה, או שהוא וויתר על הזכות להיות דייר מוגן, תוענק לו ההגנה על דירת מגוריו בהיותה נכס יחיד שלו, מכוח פקודת פשיטת הרגל.

על פי הפקודה, ניתן יהיה לפנות את החייב ומשפחתו מדירת המגורים, רק אם בית המשפט נוכח שיש לחייב קורת גג חליפית, או שיש בידו דמי השכירות למימונה של דירה חליפית. דיור חלופי לא צריך להיות שווה ערך לדירתו של החייב, וזו יכולה להיות דירה פשוטה יותר, עם זאת צריכה להתאים לגודל משפחתו של החייב באופן סביר.

פירוק שיתוף בדירת החייב

כאשר דירתו של פושט הרגל שייכת גם לבן זוגו, ניתן לתפוס את החלק של החייב בדירה בלבד, וזאת באמצעות תביעת לפירוק שיתוף בדירה שתוגש לבית משפט השלום. הדירה תימכר ורק החלק ששייך לחייב יעבור לידיו של כונס הנכסים.

התמורה שמתקבלת עבור מכירת הדירה, תחולק בהתאם לחלק של כל אחד מהבעלים בדירה, וחלקו החלק של החייב ישולם לקופת הכונס.

שיקול דעת בית המשפט במכירת הדירה

בית המשפט יאזן בין השיקולים של אינטרס הנושים ובין הזכות של החייב שלא לאבד את קורת הגג מעל ראשו. לחילופין, ישקול בית המשפט האם ניתן לנקוט נגד החייב באמצעים פחות קיצוניים כדי לתת מענה לנושים. בית המשפט ישקול אם המכירה הינה כלכלית, ולא – הדירה לא תימכר.

כמו כן ישקול בית המשפט אם לחייב יש ילדים קטינים או שהוא אדם בודד, ואם חובותיו נוצרו בתום לב, או שהם נובעים ממעשי מרמה ומעשים פליליים.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915