ניהול עזבונו של נפטר במסגרת פשיטת רגל

ניהול עזבונו של נפטר במסגרת פשיטת רגלכאשר אדם שהיו לו חובות נפטר בעת שהיה בעיצומו של הליך של פשיטת רגל, פטירתו אינה מעכבת ואינה מפסיקה את המשך ההליך. כונס הנכסים ימשיך במימוש נכסיו של החייב, ויחלק את תמורתם ביו הנושים. עזבונו של החייב ינוהל לפי דיני פשיטת רגל.

חייב שנפטר בטרם הוכרז פושט רגל

כאשר אדם נפטר אולם הותיר חובות רבים אחריו, כל אחד מנושיו יכול להגיש לבית המשפט בקשה לייתן צו ניהול עיזבון בפשיטת רגל. ניהול העיזבון בפשיטת רגל יסדיר את כיסוי חובותיו של החייב. עם הינתן הצו על ידי בית המשפט, כונס הנכסים יטפל ברכושו של החייב.

בטרם הוגשה הבקשה למתן צו ניהול העיזבון בפשיטת רגל, יורשיו של החייב יכולים להגיש בקשה לצו ירושה או לצו קיום צוואה, והם עשויים למכור את רכושו של החייב או להעבירו לצדדים שלישיים ולרוקן את תכולת העיזבון. על כן, על הנושים אשר מבקשים להגיש בקשה לצו ניהול עיזבון בפשיטת רגל, להזדרז בהגשת הבקשה לבית המשפט.

בקשה לניהול עזבון בפשיטת רגל

הבקשה למתן צו לניהול עיזבון הנפטר בפשיטת רגל תימסר לאחר הגשתה לבית המשפט, לנציג של החייב. כדי שינתן הצו, על בית המשפט להיווכח שלא יתאפשר לשלם את חובותיו של הנפטר ללא מתן הצו, וכדי שהנושים יוכלו לקבל את חובותיהם – יש להוציא צו שיפוטי.

הודעה על הגשת הבקשה לבית המשפט למתן צו לניהול עיזבון, הינה כמו התראת פשיטת רגל לידיו של החייב לו היתה מוגשת לו היה בעודו בחיים.

מידע נוסף בנושא תוכלו למצוא במאמר זה

מעמד היורשים עם הגשת הבקשה

על הנושים להגיש את הבקשה קרוב לפטירה של החייב. היורשים אינם יכולים למנוע את תשלום החובות של החייב. חשוב להגיש את הבקשה סמוך לפטירה, אחרת היורשים עלולים לרוקן את הרכוש מתוך העיזבון, ולהעביר אותו הלאה.

במסירת ההודעה על הגשת הבקשה, היורשים ו/או מנהל העיזבון אינם יכולים לבצע שום דיספוזציה, מכירה, או שינוי אחר בנכסים הכלולים בעיזבון החייב. מסירת הודעה על הגשת הבקשה לצו ניהול עיזבון היא מחייבת, ומטילה אחריות על הנציגים מטעם החייב שלא לרוקן את העיזבון. עם הגשת הבקשה, לא יוכלו היורשים לעשות כבשלהם בעיזבון, ואסור להם לטרפד את פירעון החובות באמצעות מכירת נכסיו של החייב לצדדים שלישיים.

מהמועד שבו נתן בית המשפט צו ניהול עיזבון בפשיטת רגל, הרכוש של החייב שנפטר עובר לכונס הרשמי אשר יממש ויחלק את הרכוש כדי לפרוע את חובותיו של החייב.

עם זאת, היה והיורשים פעלו בעיזבון בתום לב בהוציאם רכוש מתוך העיזבון, מתוך אי ידיעה אודות חובותיו של החייב, פעולתם תהיה תקפה ולא ניתן יהיה להשיב את הרכוש שיצא מתוך העיזבון לידי הנושים.

פרעון חובות מתוך העזבון

כאשר מנוהל עיזבונו של חייב בפשיטת רגל, תינתן קדימות לתשלומים ולהוצאות מסויימות. ראשית ישולמו מתוך העיזבון הוצאות הלוויה והקבורה של החייב, ולאחר מכן ישולמו הוצאות ניהול העיזבון הכוללים את שכרו של מנהל העיזבון והאגרות. רק לאחר מכן ישולמו החובות לנושים. היה והחובות גבוהים מהסכום שנשאר בעיזבון, ישולם כל מה שנשאר בעיזבון לטובת החובות. חלוקת תשלום החובות לנושים מדורג אף הוא לפי סדר קדימויות. על פי פקודת פשיטת הרגל קיימת עדיפות לחובות שבדין:

 תשלומי שכר לעובדים, פיצויים וזכויות המגיעות להם

חובות למס הכנסה

ולאחר מכן חובות בעלי עדיפות שווה כמו מיסים עירוניים לעיריות ולמועצות מקומיות, דמי שכירות, פיגורים בתשלומי מזונות וכן הלאה.

היה וכוסו הוצאות הקשורות ללוויה ולקבורה והוצאות הניהול, וסולקו ונפרעו חובות שבדין קדימה והחובות האחרים לנושים , ונותר רכוש או כסף בעיזבון – אילו יחולקו בין היורשים של הנפטר.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.