תום הלב של חייב בפשיטת רגל – כל הסיבות

תום לבפשיטת הרגל מאפשרת לחייב ששקע בחובות להשתקם כלכלית, ובכך היא מהווה של "קרש הצלה" לחייב שאינו בר פירעון. עם זאת כדי להיכנס להליך של פשיטת רגל ולהגיע בסופו להפטר המיוחל, נדרש תום לב מצד החייב הן במהלך צבירת החובות, והן במהלך ההליך.

עיקרון תום הלב הוא עקרון מרכזי בהליך פשיטת הרגל. פקודת פשיטת הרגל קובעת, שהבקשה לפשיטת רגל עלולה להידחות, אם וכאשר בית המשפט יגלה שהחייב צבר את חובותיו שלא בתום לב, ולא יקבל הפטר אם יתנהל בחוסר תום לב במהלך ההליך. גם בפסיקה נקבע, שתום ליבו של החייב יהווה משקל עיקרי במסגרת הליכי פשיטת הרגל בכל הקשור לקבלת הבקשה, ולקבלת ההפטר.

הדרישה המהותית לתום לב נועדה למנוע ניצול לרעה של ההליך.

תום הלב של החייב בשלב יצירת החובות

בית המשפט יבדוק את תום ליבו של החייב בשלב יצירת החובות. בין היתר ייבדק אם החובות נוצרו בתום לב וללא כוונה, נמנע מלבצע פסקי דין, סיכן את נושיו, ביקש להבריח ולהסתיר רכוש, נהג בהונאה ומרמה, נתן שיקים בידיעה שאין להם כיסוי.

תום הלב ייבדק אם וכאשר החייב התנהל כלפי נושיו בחוסר תום לב, זלזל בהם ולא ניסה לעצור את ההתדרדרות הכלכלית שלו, ו/ או ביצע עבירות ונהג באופן בלתי חוקי.

נטל ההוכחה

נטל ההוכחה להוכיח שהחייב נהג בתום לב בשלב יצירת החובות מוטלת עליו.

מה נחשב בפסקי דין לחוסר תום לב בזמן צבירת חובות?

הפסיקה שדנה בחוסר תום לב במועד צבירת החובות מזכירה בין היתר את נושא ההימורים שמהווים חוסר תום לב, ניסיונות חוזרים של החייב להפיק תועלת מהגשות של בקשות לפשיטת רגל, העדר מאמץ מצד החייב להגדיל את הכנסתו, בזבוז, הוצאות ראוותניות, ואי ניהול פנקסי חשבונות כדין במהלך 3 שנים לפני שהוגשה הבקשה לפשיטת רגל.

מהי התוצאה של חוסר תום לב בזמן צבירת חובות?

כאשר בית המשפט מוצא שידיו של החייב אינן נקיות, והוא נהג בחוסר הגינות ובחוסר תום לב בשלב יצירת החובות – תידחה בקשתו לפשיטת רגל.

תום הלב של החייב במהלך הליך פשיטת הרגל

כדי שהליך פשיטת הרגל יצלח והחייב יוכל להגיע להפטר עליו להתנהל בתום לב לאורך כל ההליך, למסור מידע ולשתף פעולה עם בעלי התפקידים מטעם בית המשפט: כונס הנכסים והנאמן.

החובה להתנהל בתום לב עם מתן צו כינוס הנכסים

עותק מהבקשה לפשיטת רגל יוגש גם לכונס הנכסים הרשמי אשר יבדוק את הבקשה ויעביר את המלצתו ודעתו לבית המשפט. החייב צריך להתנהל מול כונס הנכסים בתום לב, כלומר, עליו לגלות לכונס מידע אודות נכסיו ורכושו, ובשום אופן לא להסתיר מידע או פרטים. תום ליבו יבחן במיוחד אחרי שניתן צו כינוס הנכסים. על החייב לשתף פעולה באופן מלא במסגרת ההליך עם בעלי תפקידים מטעם בית המשפט: כונס הנכסים והנאמן, ולמלא את הוראותיהם.

עם מתן צו כינוס נכסים, נכסיו של החייב עוברים לכונס הנכסים הרשמי וניתן לו עיכוב הליכים (מפני הליכי גביה בהוצאה לפועל) .

מה נחשב לחוסר תום לב לאחר מתן צו כינוס הנכסים?

חוסר תום לב אחרי הוצאת צו כינוס נכסים יחשב בין היתר לאי הגשת דו"ח לכונס באשר למצבו הכספי העסקי של החייב, לגבי נכסיו ולגבי הנושים והחובות, אי הופעה לחקירות, אי עמידה בתשלומים החודשיים שנקבעו לו, יצירת חובות חדשים, התנהלות בזבזנית של הוצאות, הסתרה של הכנסות או אי מסירת מסמכים לכונס הרשמי, הסתרת הכנסות מרשויות המסים, אי ניצול פוטנציאל השתכרות, וכולי.

מה קורה אם החייב לא מתנהל בתום לב במהלך הליך פשיטת הרגל?

התנהגות בחוסר תום לב של החייב עלולה להוות עבירה פלילית ולהביא גם למאסרו;

חייב אשר ינהג בחוסר תום לב וינסה להגיש בקשה למתן הפטר – בקשתו עלולה להידחות;

צו כינוס הנכסים עלול להתבטל וההליך יופסק;

הליך פשיטת הרגל כולו עלול להתבטל;

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915