פיקדון משולב

פיקדון משולבפיקדון משולב הוא מכשיר חיסכון המורכב ביותר מבין הפיקדונות השונים שמציעים לנו הבנקים, כגון פיקדונות בריבית קבועה או משתנה, צמודי ריבית, צמודי מדד או צמודי מט"ח. הפיקדון המשולב הוא בעצם שילוב של אחד או יותר אפשרויות החיסכון שקיימות בבנקים בתוך תקופת פיקדון נתונה.

בעוד שהפיקדונות המובנים הרגילים כגון פיקדון שקלי או פקדונות צמודי מט"ח מציבים לנו תנאים זהים לאורך כל תקופת הפיקדון ומחייבים אותנו לבחור באפיק אחד בלבד, מאפשרים לנו הפיקדונות המשולבים לחלק את תקופת החיסכון לשתיים ואף במקרים מסוימים ליותר.

אפשרות זו היא אמנם סבוכה יותר שכן היא מאלצת אותנו לבצע חישובים שונים עבור כל אחת מתקופות החיסכון השונות, אולם בניגוד לפיקדונות הרגילים אנו יכולים ליהנות מגמישות רבה יותר בבחירת צורת החיסכון שלנו.

ההבדלים בין פיקדון רגיל לפיקדון משולב

הפיקדונות המשולבים שונים במספר מאפיינים מהפיקדונות הרגילים והם מאפשרים ברוב המקרים קבלת ריבית גבוהה יותר במקביל להתחייבות לתקופות זמן ארוכה יחסית. הפיקדונות המשולבים דורשים מהחוסך לסגור את החיסכון לתקופה של 2-4 השנים הנחלקים לשתי תקופות חיסכון.שירותי ניכיון שיקים

בנוסף, לרוב אין בפיקדונות המובנים כמעט תחנות יציאה נוחות או אפשרות לשבירה של החיסכון, זאת בעוד שהפיקדונות המובנים הרגילים, כגון הפק"מ, מציעים פיקדון בריבית מינימאלית עם תדירות גבוהה של תחנות יציאה שעשויות להיות חודשיות ואף שבועיות. אמנם, הבנקים מציעים גם הפיקדונות מובנים במסלולים ארוכים יותר ובריבית גבוהה יותר, אך הבדל משמעותי ונוסף בין המסלולים הוא כמובן שילוב המסלולים השונים.

בנוסף לכך דורשים רוב הבנקים סכומי הפקדה מינימאליים גבוהים יחסית עבור הפיקדונות השלובים סכומי המגיעים עשרות אלפי שקלים, כך שבניגוד לפיקדונות הרגילים המאפשרים שמירה על נזילות גבוהה של כספי החיסכון ותחנות יציאה רבות יחסית, השקעה בפיקדון משולב תחייב ברוב המקרים התחייבות כלכלית גבוהה יותר וגמישה פחות.

בנוסף, מתבססים רוב הפיקדונות המשולבים על הפקדה חד פעמית ולא על ביצוע של הפקדות נוספות במהלך תקופת הפיקדון. בשל כל המגבלות האלו נצפה לקבל אחוזי ריבית גבוהים יותר במסלולי הפיקדון המשולב.

אפשרויות נפוצות לפיקדונות משולבים

האופציות לבצע שילובים של מסלולים שונים בתוך הפיקדון המשולב הן רבות וכוללות את רוב שילובים שונים של רוב הפיקדונות הרגילים,

בחלק מהפיקדונות מציעים הבנקים מענק כספי משמעותי בתום סיום תקופת החיסכון:

פיקדון שקלי וצמוד מדד: שילוב של שני מרכיבים, בתקופה אחת תוצמד הקרן למטבע השקל בריבית קבועה ובתקופה השנייה למדד המחירים. כך במידה ויש צפי או סכנה מעלייה משמעותית בגובה האינפלציה, נוכל לאזן את הסיכון בחיסכון שלנו ולהתמודד טוב יותר עם שחיקה בערכו של השקל. במקרים רבים ניתן לבחור מה תהיה תקופת החיסכון הראשונה, החלטה שעשויה להיות משמעותית מאוד עבור גובה הריבית שנקבל.ניכיון שיק עצמי

פיקדון בריבית קבועה וריבית פריים: בעוד שמרכיב הריבית הקבועה מאפשר לנו ביטחון גבוה וידיעה מראש של גובה הריבית לאורך כל התקופה, מאפשר פיקדון מובנה זה גם תגובה לשינויים בגובה ריבית הפריים. אופציה זו תאפשר לנו ליהנות ממכשיר חיסכון סולידי, אך במקביל, בתקופות בהן יש צפי לעלייה בשיעור הריבית, להרוויח גם משינויים אלה. גם במסלול זה ניתן לרוב לבחור את סדר התקופות.

פיקדון שקלי ופיקדון צמוד מט"ח: פיקדון משולב המערב השקעה בשני מטבעות, השקל והדולר, או השקל ויורו, עשוי להגן עלינו למפני ירידה אפשרית בערכו של השקל לעומת המטבעות הזרים. בנוסף אנו עשויים להרוויח במידה ואנו צופים עלייה בערכו של המטבע הזר. חשוב לזכור כי חיזוי שערי החליפין לתקופה של שנתיים או ארבע שנים קדימה עשויה להיות משימה לא פשוטה לביצוע.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915