קרן פנסיה


קרן פנסיהקרן פנסיה הינה למעשה תוכנית חיסכון המנוהלת כדי לתת מענה לצורך להמשיך לקבל הכנסה גם לאחר גיל הפרישה לגמלאות (העומד כיום על 67 לגברים ו 62 לנשים). אל קרן הפנסיה מופקדים כספים במהלך שנות העבודה.אצל עובדים שכירים מופקדים כספים אלה, בדרך כלל, כאחוז מסוים מתוך המשכורת החודשית בתוספת לסכום המופקד על ידי המעסיק. קרן פנסיה מהווה גם מאין ביטוח מפני אבדן יכולת להשתכר, למשל כתוצאה מבעיה רפואית או מעורבות בתאונה. כמו כן מבטיחה קרן פנסיה תשלום קצבה לשארים במקרה שבעל הקרן מת בטרם הגיעו לגיל פרישה.

מעסיקים מחויבים להקים קרן פנסיה עבור עובדיהם, כמו כן כיום זכאי כל עובד להיות בעל קרן פנסיה על פי בחירתו. ניתן בקלות לעבור מקרן אחת לאחרת תוך שמירה על הזכויות והוותק שנצבר. לפיכך חשוב להבין את כלל הזכויות והחובות בגין חיסכון בקרן פנסיה מסוימת ולהיות מסוגלים להשוותם עם התנאים שמציעות קרנות פנסיה אחרות.

יכולת זו חשובה גם בגלל שקיימת תחרות בין חברות ההשקעות וחברות הביטוח השונות המנהלות קרנות פנסיה. חברות אלה עושות מאמצים להאיר את תוכניות הפנסיה שלהן באור חיובי ומצניעות עד כמה שניתן את מגבלותיהן.

מבנה אופייני של קרן פנסיה

קרן פנסיה אופיינית כוללת שלושה מרכיבים של חיסכון :
המרכיב המוכר ביותר הינו קצבת הזקנה. מרגע הגיעו של בעל הקרן לגיל פרישה יכול הוא לקבל לידיו את הכספים שנצברו לזכותו בקרן הפנסיה או בבת אחת, כסכום חד פעמי, או כקצבה חודשים המדמה שכר. מרכיב שני הוא קצבת נכות. במקרה שהמבוטח מאבד את כושר ההשתכרות, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, הוא יקבל קצבה חודשית אשר גובהה ומשך תשלומה יקבעו על פי תקנון הקרן.

המרכיב השלישי הינו קצבת שארים (או "פנסיית שארים"). במקרה של מות המבוטח תשולם לבני משפחתו, או למוטב אחר שנקבע על ידיו, קצבה חודשית מן הכספים אשר נצברו לזכותו בקרן.

ההבדלים בין תנאי קרנות הפנסיה השונות נוגעות על פי רוב לאיזון שבין שלושת המרכיבים הנ"ל. בדרך כלל כאשר מרכיב מסוים זוכה לתנאים משופרים, למשל ביטוח מקיף ונדיב יותר למקרי אובדן כושר עבודה, יבוא הדבר על חשבון הרעה בתנאי המרכיבים האחרים בקרן.חשוב לברר ולבחור קרן פנסיה כזו אשר תנאיה תואמים באופן הטוב ביותר להעדפותינו האישיות. למשל לעיתים קרובות גובה אחוזי הנכות ההופכים את בעל קרן הפנסיה לזכאי לקצבה חודשית נקבעים תוך התחשבות בגילו של המבוטח.

בחירת קרן פנסיה

בבחירת קרן פנסיה אנו עוסקים בבחירה של תוכנית חיסכון אשר תלווה אותנו לאורך שנים רבות, ברובם ככולם של המקרים מדובר בחיסכון אשר פרוש על פני מספר השנים הרב ביותר מכל חיסכון אחר במהלך חיינו. לפיכך ראוי להקדיש לבחירת קרן פנסיה תשומת לב נאותה, לא כדאי לסמוך בעיניים עצומות על בחירה שעשה מעסיק עבור כלל עובדיו. כזכור, כל אדם רשאי לבחור כל תוכנית פנסיה כרצונו וכן אין כל קושי בהעברת הזכויות מקרן אחת לשנייה.

נושא חשוב שיש לברר בבואנו לבחור קרן פנסיה הוא כיצד מנוהלת הקרן אותה אנו שוקלים. כספי קרן הפנסיה מושקעים על ידי מנהליה. כדאי לוודא כי השקעות אלה נעשות על ידי גופים בעלי ניסיון וחוסן כלכלי. מומלץ לבחון את התשואות שהשיגה הקרן בעבר עבור מבוטחיה ובמיוחד במהלך תקופות כלכליות שנחשבו קשות עבור קרנות פנסיה.

 השוואה מתבקשת היא בין גובה דמי הניהול הנגבים מאת החברים בקרנות הפנסיה השונות. גם הבדלים הנראים בלתי משמעותיים עשויים להצטבר לכדי סכומים לא מבוטלים ברבות השנים.

על מנת להימנע עד כמה שניתן מסכנה של קריסת קרן פנסיה חשוב לבחור בקרן אשר בה חברים בני אוכלוסייה מגוונת כך שהסיכוי שיהיו בבת אחת תביעות מרובות מדי כנגד הקרן יהיה קטן.

כמו כן כדאי להתרשם מ"תנאי החיתום", אלה הם הנתונים הנבחנים לגבי כל אדם המבקש להתקבל כמבוטח בקרן. אם, למשל, לא נראה כי יש בחינה עמוקה מספיק של מצבם הבריאותי של מבוטחים חדשים יתכן ורבים מהם יתבעו בעתיד את הקרן בגלל אבדן כושר עבודה כתוצאה מבעיות רפואיות.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.