ביטוח אלמנטרי

ביטוח אלמנטרי ביטוח אלמנטרי, שנקרא גם ביטוח כללי, מהווה את ענף הביטוח הגדול ביותר מבחינת סוגי הפוליסות המוצעות במסגרתו, הביטוח האלמנטרי הוא ענף ביטוח נפרד שעל מנת לעסוק בו בתור סוכן ביטוח יש לעבור קורס מיוחד ומתאים לענף זה. ביטוח אלמנטרי נקרא גם ביטוח כללי מכיוון שהוא מקיף סיכונים רבים ופוליסות רבות מאוד.

באופן כללי, ביטוח אלמנטרי הוא ענף ביטוח אשר כולל בתוכו את כל תחום ביטוחי הרכוש וכן ביטוח מפני סיכונים בנפש שנובעים משימוש ברכוש, מכאן שענף ביטוחי זה כולל פוליסות אשר רלבנטיות כמעט לכלל אזרחי ישראל בצורה כזו או אחרת. מוצרי ביטוח כגון קרנות פנסיה, ביטוחי מנהלים, ביטוחי חיים אינם נכללים במסגרת ביטוח אלמנטרי והם מהווים ענפי ביטוח אחרים.

ביטוח אלמנטרי – מחייב פוליסה מפורטת בין הצדדים

מרכיב אחד שחייב להימצא בכל תחומי הביטוח האלמנטרי הוא קיומה של פוליסה מפורטת שמהווה חוזה מחייב בין הגוף המבטח (חברת הביטוח) לבין המבוטח (אדם פרטי או עסק). פוליסת הביטוח מפרטת בתוכה את כל הסיכונים שעבורם הפוליסה תקפה, רכוש ספציפי שכלול בכיסוי, ערך הרכוש, אופן תשלום הפיצוי/שיפוי במקרה של קרות הנזק המפורט בפוליסה, את הפרמיה – התשלום עבור רכישת הביטוח שאותו משלם המבוטח ועוד נתונים.

כמו בכל תחומי הביטוח, פוליסות ביטוח אלמנטרי כוללת סעיפים רבים, מונחים מורכבים והגדרות משפטיות, מקצועיות ואקטואריות רבות. כך שלמבוטח שאינו בקיא ברזי הביטוח יהיה קשה להבין ולהתמצא בכל פרטי הפוליסה אך את הפרטים החשובים והכלליים המבטח או הסוכן חייבים לפרט ללקוח מראש.

השתתפות עצמית במסגרת פוליסת ביטוח אלמנטרי

רובן המכריע של פוליסות ביטוח אלמנטרי כוללות מרכיב של השתתפות עצמית במקרה קרות הנזק המפורט בהן, לרוב אם לא קיים מרכיב השתתפות עצמית זה משום שהמבוטח רכש פרמיה גבוהה יותר שבה בוטל סעיף זה – למשל במסגרת ביטוחי רכב.

ההשתתפות העצמית במסגרת ביטוח אלמנטרי היא הסכום המוגדר שאותו צריך המבוטח לשלם אם הנזק שמפורט בפוליסה אכן מתרחש, זאת בנוסף ולפני שחברת הביטוח מפצה בסכום עבורו היא מחויבת. ההצדקות המקצועיות לקיומה של ההשתתפות העצמית, למרות שבפועל המבוטח הרי רכש כיסוי על מנת שהוא לא יצטרך לשלם, הן:

1. למנוע מצבים בהם מבוטחים יפעילו את הביטוח עבור סכומים קטנים – סכומים שנמוכים מסכום ההשתתפות העצמית למשל. בכך חברת הביטוח מגנה על עצמה מפיצויים נמוכים והפעלת כל מערך התביעות עבור סכומים נמוכים מאוד.

2. לגרום למבוטחים לשאוף שמקרה הביטוח לא יתרחש, מה שנקרא בלשון מקצועית "להקטין את הסיכון המוסרי של המבטח". ללא השתתפות עצמית מבוטחים עלולים לגרום נזק בכוונה על מנת לקבל פיצוי.אם ההשתתפות העצמית גבוהה אז הפרמיה יורדת

ובנוסף, אם לא היו תביעות ישנות הפרמיה אמורה לרדת .

התחומים העיקריים במסגרת ביטוח אלמנטרי

כאמור, ענף הביטוח האלמנטרי כולל סוגי ביטוחים רבים מאוד, אלו המרכזיים שבהם.

ביטוחי רכב: כלל הביטוחים לגבי הרכב, כולל ביטוח לנוסעים ברכב, לרכב עצמו ולצד שלישי.
ביטוחי דירה: כולל ביטוח מבנה וביטוח תכולה, מכסה סיכונים של שריפה, ברק, שיטפון, נזקי טבע אחרים, פריצה, גניבה, רעידת אדמה ועוד מגוון סיכונים כפי שמפורט בכל פוליסה.
ביטוחים עסקיים שונים: ביטוח אובדן רווחים, ביטוח רכוש לעסקים, ביטח אחריות חוקית לצד שלישי, אחריות מעבידים, אחריות מוצר, אחריות מקצועית ועוד.
ביטוח הנדסי ועבודות קבלניות
ביטוח נסיעות לחו"ל וביטוח תאונות אישיות
ביטוח ימי ואווירי: כיסוי לסחורה שנמצאת בהובלה אל המבוטח או שנשלחה ממנו.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915