הרשות לעסקים קטנים ובינוניים

הרשות לעסקים קטנים ובינונייםהרשות לעסקים קטנים ובינוניים מטעם משרד התעשייה המסחר והתעסוקה נועדה עבור עסקים שמעסיקים בין 1-100 עובדים. הרשות הוקמה כדי לסייע לעסקים חיוניים אלו ולקדם את התחומים בהם מגזר עסקי זה חזק – חדשנות, גמישות, יכולות הקמה מהירה, פיזור הסיכון למשק ויצירת מקומות תעסוקה.
משרד התמ"ת הקים את הרשות לעסקים קטנים ובינוניים על מנת שיהיה גוף אחד רשמי שיהיה אחראי על גיבוש מדיניות לעידוד עסקים אלו ושירכז את כל הפעילות הרלבנטית לגבי פיתוח וסיוע למגזר העסקים הרלבנטי. בכך המדינה מבינה כי בפני יזם או בעל עסק קטן-בינוני ניצבים מכשולים, קשיים וחסמים רבים בדרך להצלחה ולכן יש צורך בגוף מטעם המדינה עצמה שיסייע לעסקים אלו להתגבר על חסמים אלו ולהצליח בפעילותם העסקית.

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים פועלת כמובן כארגון ללא מטרת רווח, היא פועלת עצמאית לחלוטין למרות השתייכותה הרשמית למשרד התמ"ת. בהנהלת הרשות נמצאים נציגי ממשלה, ארגונים כלכליים ונציגים מטעם הציבור. הרשות מבצעת תפקידי מטה וכן מפעילה גורמים נוספים לסיוע ועל מנת להבטיח כי היא בעצמה לא תהפוך למכשול נוסף בדרכם של העסקים.

תפקידים מוגדרים של הרשות לעסקים קטנים ובינוניים

•    ייזום ויישום של מדיניות רשמית לעידוד עסקים
•    תיאום בין כלל הגורמים הרלבנטיים לעידוד העסקים
•    פיתוח והפעלת כלי סיוע לעסקים קטנים ובינוניים
•    הקמת מוקדים אזוריים לעידוד העסקים ופיקוח על ביצועיהם
•    קידום וביצוע של הדרכות לגבי פתיחת עסק, תפעול וניהול
•    הקמת מאגר מידע לגבי מכלול נושאים לגבי עסקים אלו
•    לנסות להסיר חסמים וקשיים באמצעות פעולה מול המדינה ומול השוק הפרטי
•    איתור ועידוד פוטנציאל ופעילויות יזמיות באוכלוסיות מיוחדות, למשל מיעוטים
•    יצירת אווירה חיובית ותומכת לעסקים אלו

אופן יישום התפקידים של הרשות לעסקים קטנים ובינוניים
האמצעים והגורמים שהרשות מפעילה על מנת לעמוד בתפקידים אלו ולשרת את העסקים הקטנים והבינוניים בצורה מיטבית הם:

מוקדי סיוע וקידום עסקים

מט"י: הרשות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה את מרכזי מט"י בכל רחבי הארץ, אלו מוקדים מקצועיים אשר מעניקים סיוע נרחב לעסקים בדמות שירותי ליווי עסקי, ייעוץ, סיוע בהלוואות מיוחדות, קורסים והדרכות מקצועיות וכדומה. בנוסף למט"י מפעילה הרשות את היחידות לפיתוח כלכלי של הסוכנות היהודית.

אגף ההדרכה

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים מפעילה אגף שלם אשר ייעודו פיתוח חומרי הדרכה רלבנטיים לעסקים שתחת חסותה, האגף בודק את הצרכים בשטח, מכין תכניות הדרכה וכן חומרים מיוחדים כמו חוברות מקצועיות, לומדות מחשב רלבנטיות. אגף ההדרכה עוקב אחרי היעילות והסיוע שפעילותו מספקת וכן מציע הדרכות ייעודיות לאוכלוסיות מיוחדות.

שירותי מידע לעסקים

הרשות לעסקים קטנים ובינוניים מבינה כי קיומו של מידע נכון, עדכני ורלבנטי עבור בעלי העסקים הוא קריטי להצלחתם ושרידותם, לכן הוקם מרכז המידע שאחראי על איסוף מידע ונתונים בעלי חשיבות והעברת המידע לעסקים עצמם. מרכז המידע כולל אינפורמציה לגבי מקורות מימון, מכרזים, מדדים שונים, תשומות, שלבי הקמת העסק, מידע עסקי, מידע שיווקי, עסקים אחרים בישראל וכן חוקים ותקנות.

הקרן לסיוע לעסקים קטנים בערבות המדינה

אחת הפעילויות המרכזיות של הרשות לעסקים קטנים ובינוניים עבור העסקים הקטנים. קרן הסיוע לעסקים קטנים הוקמה כיוזמה משותפת של משרד התמ"ת ומשרד האוצר והיא מציעה סיוע פיננסי קריטי לעסקים הקטנים.

הקרן מציעה לעסקים רלבנטיים אשר עומדים בקריטריונים ואושרו על ידי וועדת האשראי שלה, לקבל הלוואה בתנאים מיוחדים מכמה בנקים ספציפיים כאשר המדינה ערבה להלוואה. בכך הקרן מאפשרת לבעלי העסקים לקבל מימון הכרחי שללא הקרן לא היו יכולים לקבל בהעדר ביטחונות מספיקים. הקרן לסיוע לעסקים קטנים מנוהלת ע"י חברת תבור.

מעבר לכך, הרשות לעסקים קטנים ובינוניים פעילה בתחומי מחקר, הטמעת תקני איכות בעסקים ועוד.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915