זכויות מול הבנקים – עמלות

זכויות מול הבנקים עמלותהבנקים בישראל גובים מציבור הלקוחות הרבה מאוד עמלות, גם לאחר הרפורמה בעמלות הבנקים שכפה האגף לפיקוח על הבנקים, שאכן ביטלה מספר רב מתוך מאות העמלות הקיימות, הבנקים גובים עמלות על כמעט כל פעולה ומדובר על הוצאה לא קטנה לאורך זמן.

כמובן שיש הגדרות ותקנות מוסדרות לגבי עמלות הבנקים וכמו כן ללקוחות יש זכויות מסוימות לגבי נושא העמלות. אחד הנושאים שנמצאים במחלוקת הגדולה ביותר הוא עמלות העו"ש, מדובר על גורם רווחי מאוד עבור הבנקים אך לא פעילות הליבה שלהם שממנה אמורים להגיע הרווחים. במדינות מערביות רבות אין כלל עמלות עו"ש והבנקים עדיין רווחיים ביותר.

נהלים בנושא עמלות

בנק ישראל והמפקח על הבנקים מגדירים באופן רשמי נהלים בנושא עמלות בנקאיות, נהלים אלו מסדירים מתי מותר לבנקים לגבות עמלה, זכויות הלקוח וכן הלאה.

לבנקים אסור לגבות מידע עבור מסירת מידע בסיסי ללקוחות, יש מידע רב שמוגדר בסיסי שאותו חייבים הבנקים לספק ללקוח במסגרת חוקי הגילוי הנאות ובאופן הגיוני אין לגבות על כך עמלה. (מסירת הקלטה של הוראה טלפונית אינה מוגדרת מידע בסיסי לצורך זה).

לבנק אסור לחייב לקוח בעל חשבון פיקדון בעמלת ניהול חשבון פיקדון כאשר בחשבון אין תנועות – הבנק כן רשאי למכור חלק מההשקעות בחשבון על מנת שלא תיווצר יתרת חובה בחשבון.

אם קיים חשבון "תמורה" ולא היו בו פעולות אשר אין להם קשר ישיר לניהול חשבונות אחרים, לבנק אסור לגבות מבעל חשבון זה עמלת ניהול חשבון עובר ושב.

אם הבנק גבה עמלה מראש על שירות כלשהו, אך השירות הופסק על ידי מי מהצדדים לפני סיום המועד שנקבע – על הבנק להחזיר את החלק היחסי של העמלה ללקוח. הבנק יכול לקבוע עמלת מינימום לכל שירות שכזה שתשולם בכל מקרה.

במסגרת הסדר העמלות החדש שהנהיג הפיקוח על הבנקים, רוב העמלות השוטפות (עמלות עו"ש) מחולקות לפעולות שבוצעו ע"י פקיד ופעולות ערוץ ישיר – מכשירים אוטומטיים, אינטרנט וכדומה. עמלת הערוץ הישיר היא זולה יותר מאשר לפעולות של פקיד.

לבנקים יש זכות לגבות סכום עמלה מינימלי חודשי מהלקוחות – אפילו אם לא בוצעה כל פעולה שמצדיקה בפועל עמלה.

גילוי עלות השירות בעת מתן שירותים בני"ע ומט"ח

פעולות בתיק ההשקעות של לקוחות בנקאיים וכן שירותי מטבע חוץ מהווים חלק משמעותי בפעילות הבנקים ובפעילותם השוטפת של לקוחות רבים. אלו גם תחומים בהם מרכיב העמלה עשוי להיות משמעותי לשני הצדדים ולכן הרגולטור מחייב את הבנקים לספק ללקוח את מירב המידע על עמלות שונות.קורס פורקס

על פי רוב הבנק קובע שיעור עמלה כללי לפעולות בניירות ערך ומיידע את הלקוח במועד אחד, הבנקים אינם חייבים לספק נתונים לגבי העמלה עבור כל פעולת קנייה או מכירה של ניירות ערך בבורסת ת"א או בחו"ל. מעבר לעמלות על פעולות בניירות ערך לבנקים עדיין שמורה הזכות לגבות עמלת דמי משמרת  – זאת למרות שניירות הערך נשמרים במאגרים ממוחשבים ולא בצורת ניירות פיזיים כמו בעבר. כמו כן, הבנקים גובים עמלת דמי ניהול חשבון ניירות ערך שלרוב נגבית בכל רבעון והיא על פי גובה תיק ההשקעות.

מבחינת עמלות על שירותי מט"ח, הבנקים גובים עמלה עבור המרת מזומן למט"ח או בחזרה לשקלים, העברת מט"ח לחשבונות בנק בישראל או בחו"ל וכל פעולת מט"ח למעשה. עמלות על שירותי מט"ח הן לרוב אחוז מסוים מגובה הסכום הרלבנטי שאותו מבקש הלקוח להעיבר, להמיר או לקבל מחשבון או גורם אחר.

עוד בנושא: התמקחות על עמלות

חזרה למדריך זכויות מול הבנקים

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.