חוק עמלות הבנקים

חוק עמלות הבנקיםחוק עמלות הבנקים הוא חוק להסדרת נושא העמלות הרבות שגובים הבנקים המסחריים בישראל. החוק חוקק על ידי וועדת הכלכלה של הכנסת ובשיתוף פעולה עם הבנקים ועם בנק ישראל ביוני 2007 ונכנס לתוקפו כמה שבועות מאוחר יותר.

החוק קבע הפחתתה משמעותית של מספר העמלות הקיימות בשוק הבנקאי וכן הפקיד את רוב סמכויות הפיקוח על תחום עמלות הבנקים בידי האגף לפיקוח על הבנקים בבנק ישראל. כיום, לאחר שהחוק מיושם כבר כמה שנים עדיין לא ברורה בוודאות השפעתו על הלקוח בסופו של דבר.

בפועל החוק אמנם הפחית את כמות העמלות אך לא את עלותן הכללית ורוב הלקוחות משלמים סכומים דומים מאוד וחלקם אף גבוהים יותר על עמלות הבנקים.

בעקבות עבודת וועדת חקירה מיוחדת

קרן
קרדיט תמונה: freepik

חוק עמלות הבנקים נחקק בעקבות עבודת הכנה ומחקר של וועדת חקירה מיוחדת שמינתה וועדת הכלכלה של הכנסת.

הוועדה נקראה וועדת החקירה הפרלמנטרית לבחינת עמלות הבנקים, ויזמו אותה כאמור יו"ר וועדת הכלכלה דאז משה כחלון וחברים נוספים בוועדה. עבודתה כללה את בחינת נושא העמלות והמלצותיה הסופיות כללו 45 עמודים שהציגו תמונה קשה עבור הצרכן, אלו כמובן עוררו תגובות קשות ונזעמות מצד הבנקים.

סך כל עמלות הבנקים בשנה שקדמה לחקיקת חוק עמלות הבנקים היו 10.73 מיליארד ש"ח – הלקוח הישראלי משלם הרבה עמלות ובשיעורים גבוהים לעומת רוב מדינות המערב, גם לפני חוק עמלות הבנקים וברוב המקרים גם אחריו.

לחצים כבדים מצד הבנקים נגד חוק עמלות הבנקים

באופן לא מפתיע גם לגבי חוק עמלות הבנקים הפעילו גורמים בעלי אינטרסים לחצים כבדים למניעת או צמצום ההחלטות לגבי העמלות. הבנקים פעלו בעזרת לוביסטים רבים וחברות יחסי ציבור על מנת לנסות להשפיע על חברי וועדת הכלכלה לקבל החלטות ולחוקק את חוק עמלות הבנקים כך שייטיב עם הבנקים.

ברגעים מסוימים היה חשש כי כך אכן יתפתחו הדברים אבל בעקבות לחצים תקשורתיים כבדים והבהרה מצד בנק ישראל הוועדה הודיעה כי לא תחוקק את חוק עמלות הבנקים בצורה שתפעל לטובת הבנקים.

עיקרי חוק עמלות הבנקים סמכויות בנק ישראל

חוק עמלות הבנקים מורכב למעשה משלוש הצעות חוק שונות והנושא אוחד מטעמי יעילות וקשר מובהק בין הדברים. חוק עמלות הבנקים חייב את הבנקים להפחית את מספר העמלות לכ-70 במקום מעל 350 שהיו נהוגות עד אז. כאמור, עיקרי חוק עמלות הבנקים נותנים למפקח על הבנקים כמה סמכויות לגבי הסדרת התחום:
•    פיקוח על תעריפי העמלות מבחינת גובהן
•    לבלט עמלות בנקים שימצאו כמיותרות על ידי המפקח
•    יצירת ופרסום מדד השוואה תקופתי לגבי גובה העמלות בבנקים השונים בישראל

כמו כן, בנוסף לסמכויות אלו במסגרת חוק עמלות הבנקים האגף לפיקוח על הבנקים בבנק ישראל הכניס תחת סמכויות הפיקוח של החוק גם את תחום העברת הכספים בין בנקים שונים ואת שירות שיחזור המסמכים הבנקאיים עבור לקוחות.

חוק עמלות הבנקים מתיר לגבות דמי ניהול, פעולות דלפק ופעולות שלא מול פקיד (הפרדה בין עמלה ישירה ללא ישירה), עסקאות בניירות ערך ועוד עמלות רבות.

עמלות שהתבטלו במסגרת חוק עמלות הבנקיםאשראי
•    דמי הקצאת אשראי
•    חיוב של חברות האשראי
•    ביטול הוראות קבע
•    שליחת פקסים
•    עמלת חליפין

ועמלות רבות נוספות שחלקן מיותרות מבחינת חוק עמלות הבנקים וחלקן בגלל כפל בתשלומי העמלות.

בבחינה שלאחר מעשה של חוק עמלות הבנקים כלל לא ברורה השפעתו על הצרכן מבחינת העלויות ובאופן מעשי לא נוצר חיסכון מהותי בעמלות הגבוהות שמשלמים לקוחות הבנקים בישראל.

למידע נוסף בנושא: התמקחות על עמלות

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.