מכשירי חיסכון סולידיים

מכשירי חיסכון סולידייםחוסר הוודאות ששרר במהלך המשבר הכלכלי האחרון ולאחריו גרם לחוסכים רבים לחפש את מכשירי החיסכון הסולידיים שמציעים הבנקים. לפחות מניסיון המערכת הבנקאית הישראלית עד היום, הכסף שנשים בתכנית החיסכון הבנקאית יוחזר אלינו בתוספת הריבית וללא סיכונים מיותרים ודאגות, זאת בניגוד לאפיקי השקעה אחרים שהוכחו כבעלות סיכון רב יותר לאור תוצאות המשבר.

למרות אפשרויות הרווח הגבוהות יותר בהשקעה באגרות חוב או במניות, אל לנו להתעלם מהסיכון שאורב גם באגרות החוב והמניות של החברות היציבות במשק ובעולם.

תכניות חיסכון שהבנקים מציעים לנו נגזרות גם הן ממצב המשק ומרמת הריבית, וכיום מתאפיינות תכניות החיסכון הסולידיות של הבנק בריביות נמוכות יחסית. אולם, עדיין עדיף להרוויח שיעורי ריבית נמוכים על כספים שסתם שוכבים בחשבון "העובר ושב" ומנגד ניתן למצוא תכניות חיסכון עם שיעורי ריבית שמגיעים אפילו לכ-10%.

פק"מ- טווח זמן קצר עד בינוני

פיקדון קצר המועד הוא מכשיר ההשקעה הבנקאי המיועד לתקופות של שבוע, חודש או שנה או שנתיים, אשר שיעורי הריבית שבו נגזרים מגובה ריבית הפריים, ולרוב נמוכים ממנו ב2%-3%, לפי אורך תקופת החיסכון וגובה הסכום. הריבית על הפק"מ אינה עוברת כיום ברוב המקרים את רף האחוז הבודד.

פק"מ במסלול לא צמוד למדד ובריבית קבועה הוא אפיק ההשקעה הבטוח ביותר, אך גם עשוי להיות פחות משתלם בתקופות בהן אנו צופים אפשרות לעלייה בשיעורי הריבית במשק. אפשרות נוספת הלוקחת בחשבון את האפשרות לשינוי גובה הריבית, היא פק"מ בריבית משתנה המתעדכנת בכל תקופת זמן על פי גובה הריבית במשק.

כיום כאשר שיעור הריבית נמוך באופן יחסי, שיעור הריבית על הפק"מ יהיה זניח באופן יחסי לשער מכשירי ההשקעה. היתרון המשמעותי של הפק"מ הוא בגמישות משיכת הכספים בהתאם לתחנות היציאה שנקבעו מראש. חשוב לציין כי פתיחת הפיקדון עשויה להיות מחויבת בעמלה על ידי הבנק ובנוסף ישנו תשלום של מס על הריבית הנצברת בגובה של 15%.

מק"מ- טווח זמן קצר עד בינוני

מלווה קצר מועד הוא אגרת חוב ממשלתית של מדינת ישראל המונפקת לתקופת זמן של עד שנה בריבית ידועה וקבועה מראש. המק"מ אינו צמוד ואינו תלוי בגובה הריבית. ביחס לפק"מ הריבית שנקבל על המק"מ היא גבוהה יותר ברוב המקרים ונקבעת לפי מספר הימים עד למועד הפיקדון. שיעור הריבית העדכני לקראת סוף שנת 2010 עומד על 2.25%.

תכניות חיסכון- טווח זמן בינוני עד ארוך

המק"מ והפק"מ מתאימים בעיקר לחוסכים שצריכים כספים נזילים ואינם יכולים להשקיע אותם לזמן ארוך יותר. מנגד תכניות החיסכון מציעות מגוון רחב של מסלולים שונים המצריכים ברוב המקרים תקופת חיסכון של יותר משנה.

תכניות החיסכון של הבנקים מציעות לנו מגוון רחב יחסית של אפשרויות השקעה הכולל מסלולים מובנים ומשולבים לטווחים של חודשים ועד ל-20 שנה. ניתן לבחור במסלולים שקליים, צמודי ריבית, צמודי מדד או בריבית קבועה. שיעורי הריבית בתכניות החיסכון משתנות בין הבנקים השונים ובהחלט ניתן לעיתים למצוא לתכניות חיסכון אטרקטיביות יותר בחלק מהבנקים. שיעורי הריבית נעים בין אחוזים בודדים ועד לכ-10% בתכניות החיסכון האטרקטיביות ביותר.

תכניות ברירהניכיון שיקים שאלות ותשובות

לעיתים ניתן למצוא תכניות חיסכון המאפשרות לחוסכים לעדכן את מסלול הלוואה בהתאם לתנאי השוק. הבנקים עשויים להציע לחוסכים במהלך החיסכון או אף בסופו, לבחור בין הצמדה לדולר או לשקל. היתרון בתכניות הברירה היא ביצירת רשת ביטחון לגובה הריבית שנקבל. תכנית אלה עשויות משמעותיות במקרים דוגמת השינויים של שערי מטבעות היורו והדולר בשנים האחרונות.

ריבית משתנה: לאור הצפי בימים אלה לעלייה בשיעור הריבית, הופכים מכשירי החיסכון בריבית משתנה לאטרקטיביים יותר, שכן הם מתעדכנים כלפי מעלה במקרה בו תעלה הריבית.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915