משכנתאות בנק לאומי

משכנתאות בנק לאומיבבנק לאומי מוצעות משכנתאות ללקוחות כל הבנקים במסגרת בנק לאומי למשכנתאות, חברה בת בבעלות מלאה של בנק לאומי. באופן כללי, פעילות המשכנתאות מתנהלת בסניפי לאומי הרגילים ולא במסגרת סניפים ייעודים של הבנק למשכנתאות. משכנתאות בבנק לאומי זמינות במסלולים המקובלים בשוק, כאשר הבנק מציע להתאים את המשכנתא לרוכשי דירה ראשונה, רוכשי דירות להשקעה, משדרגי דירה, לשיפוץ, בנייה עצמית ולכל מטרה מעבר לרכישת נדל"ן.

חשוב להבין לגבי משכנתאות בבנק לאומי ובכל בנק אחר, כיום בנק ישראל מגביל את נטילת המשכנתאות בריבית משתנה למקסימום 33% מסך כל המשכנתא, כך שבכל מקרה אי אפשר לקחת הלוואת משכנתא רק במסלול ריבית משתנה.

משכנתאות צמודות למדד

משכנתא שבה הקרן והריבית מוחזרות בתוספת הצמדה למדד המחירים לצרכן. משכנתאות צמודות מדד בבנק לאומי זמינות במודל של ריבית קבועה וריבית משתנה.

•    ריבית קבועה צמודה, על פי לוח שפיצר, לתקופה של 4-40 שנה.
•    ריבית קבועה צמודה, שיטת חישוב החזר קרן שווה, לתקופה של 4-30 שנה.
•    מסלול מדורג, ריבית קבועה, 22-30 שנים, התשלומים מופחתים בשלוש השנים הראשונות להחזר המשכנתא.
•    משכנתא בוליט בריבית קבועה – לתקופות קצרות של 2-5 שנים, משלמים את הריבית בלבד בכל חודש ואת הקרן מחזירים במהלך תקופת ההחזר או בסיום התקופה בלבד.
•    ריבית משתנה בכל שנה – לתקופות של 4-30 שנים, החזר עפ"י לוח שפיצר, פירעון מוקדם ללא עמלה במועד שינוי הריבית ואחרי אמצע כל חודש.
•    ריבית משתנה בכל שנתיים – 4-32 שנים, החזר עפ"י שיטת שפיצר, אפשרות לפירעון מוקדם ללא עמלה.
•    משכנתא בריבית שמשתנה בכל שנתיים וחצי ולאחר מכן בכל חמש שנים.לתקופה של 7.5 שנים ועד 27.5 שנים. שיטת שפיצר, אפשרות פירעון מוקדם ללא עמלה.
•    ריבית משתנה כל 5 שנים, 10-35 שנים, שפיצר.
•    ריבית משתנה כל 10 שנים, לשלושים שנה, שפיצר.
•    ריבית משתנה במחצית התקופה, 4-26 שנים, שפיצר.
•    בוליט, ריבית משתנה כל שנה – לתקופה של 4 שנים, בכל חודש מחזירים רק את הריבית ובסיום התקופה של הקרן.

משכנתאות בריבית קבועה וללא הצמדה – משכנתא בטוחה

בנק לאומי למשכנתאות מציע מסלול מיוחד שנקרא משכנתא בטוחה, הלקוח יודע מראש בדיוק מה הריבית לאורך כל חיי ההלוואה ואין הצמדה למדד – כך שיודעים מראש בדיוק כמה משלמים. במסלול זה ההחזר החודשי קבוע וידוע מראש בכל שלבי ההלוואה.

משכנתאות פריים בבנק לאומי

משכנתאות לא צמודות למדד, הריבית נקבעת על בסיס מרווח מסוים מריבית הפריים (ריבית בנק ישראל + 1.5%). מסלולים אלו מאפשרים פירעון מוקדם ללא עמלה כל עוד מודיעים מספיק זמן מראש לבנק.

•    פריים – הקרן על פי שפיצר: לתקופה של 4-30 שנים, ההחזר החודשי על פי לוח שפיצר ועם תוספת הריבית.
•    פריים קרן שווה: לתקופה של 4-20 שנה, ההחזר החודשי מחושב על פי שיטת קרן שווה.
•    פריים בוליט: לשנתיים ועד 10 שנים, מחזירים בכל חודש רק את הריבית ואת הקרן לאחר כמה חודשים או רק בסיום התקופה.

משכנתאות על בסיס עוגן מק"מ

ישנם מסלולי משכנתא בבנק לאומי המבוססים על עוגן מלווה קצר מועד (מק"מ) ממשלתי, אין הצמדה למדד, ההחזר החודשי קבוע כל השנה ומשתנה פעם אחת בכל שנה – בהתאם לשינוי בעוגן המק"מ. סלול זה הוא לתקופה של 4-30 שנה, ההחזר החודשי הוא על פי לוח שפיצר ויש עמלת פירעון מוקדם בהתאם לנהלים בבנק לאומי.

משכנתאות צמודות מט"ח

בנק לאומי למשכנתאות מציע מסלולים צמודי מט"ח לאירו ולדולר ארה"ב, ההלוואות שקליות אך ערכן צמוד לשער היציג של המטבע הזר. הריבית משתנה בכל 6 חודשים על פי ריבית הליבור שמתפרסמת בלונדון ובתוספת מרווח מסוים מהליבור הרשמית. הלוואות אלו קיימות במודלים של שפיצר, קרן שווה ובוליט.

כמו כן, משכנתאות בבנק לאומי מציעות אפשרויות לזכאי משרד השיכון ומשכנתאות לכל מטרה עם נכס בתור עירבון ובשיטות החזר שונות.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
Picture of לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.