משכנתא במושבים וקיבוצים

משכנתא בקיבוצים ומושביםהתחום של משכנתא במושבים וקיבוצים הוא מורכב ושונה ממשכנתאות רגילות בגלל הייחוד של יישובים אלו במגזר הכפרי מבחינת הגדרות הבעלות על השטח, שווי הנכסים, השינויים המבניים והכלכליים שעוברים על היישובים, התנהלות מול מנהל מקרקעי ישראל וכדומה.

משכנתא במושבים וקיבוצים – תנופת בנייה במגזר הכפרי

בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה גדולה מאוד של קיבוצים ומושבים אשר בונים הרחבות קהילתיות מחוץ לשטח היישוב עצמו, לרוב על שטחים חקלאיים שהוסבו לצורך מגורים, מגמת ההרחבות מתרחשת לצד ההגדלה המסיבית של כניסת חברים חדשים לתוך הקיבוצים והמושבים – בעיקר הקיבוצים ובעיקר בנים חוזרים.

אחד התמריצים לקבלת והכנסת אותם חברים חדשים לקיבוצים הוא אפשרות בנייה של בית בתוך שטח הקיבוץ (בתוך המחנה או "הקו הכחול"), תופעה דומה מתרחשת במושבים מסוימים. אך הבעייתיות בכך היא שעלה קושי מהותי לקבל משכנתא כשאתה חבר מושב או קיבוץ כי הקרקע אינה על שמם של החברים ולכן לא ניתן היה לשעבד את הנכס לבנקים.

משכנתא במושבים וקיבוצים היא תחום שיותר רלבנטי ויותר מתקשר לבניית בתים בתוך שטחי הקיבוצים והמושבים ורכישת נחלות בתוך מושבים מאשר לתחום של ההרחבות הקהילתיות. בהרחבות רוכשי הקרקע ובוני בתים הם פרטיים ולא חברי היישוב (על פי החלטה 737 של ממ"י) ובמקרים אלו אין בעיה לקבל משכנתא במושבים וקיבוצים באופן אישי מהבנקים, כולל שעבוד אישי של הנכס שנבנה.

משכנתא במושבים וקיבוצים – הייתה בעייתית בגלל שיוך הדירות

אחת הסיבות המרכזיות לקושי של קבלת משכנתא במושבים וקיבוצים, לפחות עבור הקיבוצים, הייתה שאותם יישובים לא השלימו או לא החלו תהליך של שיוך דירות החברים שיהיו רשומות על שמם בטאבו – ולכן בפועל כל נכסי המגורים ביישוב היו רשומים על שם היישוב מול המנהל והמדינה וגם בית חדש לא היה נרשם על שם מי שבנה אותו, כך שקבלת משכנתא במושבים וקיבוצים הייתה בלתי אפשרית.

באמצע 2009 התנועה הקיבוצית הגיעה להסכם עם שר השיכון, אריאל אטיאס, לגבי יכולתם של חברי מושבים וקיבוצים לקבל משכנתא – משכנתא אישית על שם בונה הבית. במסגרת ההסכם נוסחו תקנות מסוימות לגבי אופן והיכולת לקבל הטבות זכאות למשכנתא ממשרד השיכון ואופן העמדת הבטוחות לבנקים ע"י הלווים או הקיבוץ עצמו.

לגבי מושבים, חשוב להבין כי משכנתא במושבים וקיבוצים יכולה לא להיות מאושרת עם מנהל מקרקעי ישראל מחליט שישנן חריגות בשימוש בשטח בנחלה הרלבנטית – למשל שימוש מסחרי על שטח חקלאי, לכן יש להסדיר זאת מראש בעזרת גורמי מקצוע על מנת לוודא קבלת משכנתא ללא בעיות וביטולים.

משכנתא במושבים וקיבוצים – לרוב משכנתא לבנייה עצמיתניכיון שיקים בבנק

במסגרת ההסכמים עם משרד השיכון ופעילות המגזר הכפרי מול מנהל מקרקעי ישראל, חברי היישובים יכולים באופן עקרוני כיום לקבל משכנתא על פי תנאים וקריטריונים קבועים במערכת הפיננסית, כמו כן, בחלק מהמקרים מדובר על מסלולי הלוואה מיוחדים שהושגו במסגרת שיתוף פעולה בין יישובים ספציפיים או גופים מסוימים לבין הבנקים עבור מימון בנייה בקיבוצים ומושבים.

ברוב המקרים, משכנתא במושבים וקיבוצים מיועדת לממן בנייה עצמית של בית, בין אם בתוך שטח היישוב, בנחלה קיימת או חדשה במושב וכדומה, לכן משכנתא במושבים וקיבוצים היא לרוב גם משכנתא לבנייה עצמית. סוג זה של משכנתא כולל בדרך כלל קבלה בשלבים של כספי המימון, כאשר ככל שהבנייה מתקדמת כך הבנק מספק יותר כסף מסך המשכנתא שנקבע מראש.

לסיכום, משכנתא במושבים וקיבוצים היא תחום שגם כיום הוא מורכב, למרות שאנשים כבר יכולים לקבל משכנתאות ולהקים את ביתם במגזר הכפרי.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915