נכיון שיקים דחויים

נכיון שיקים דחוייםנכיון שיקים דחויים היא אפשרות אחת מבין רבות למימון עסקי או פרטי, השיטה מאפשרת לקבל כסף מזומן על בסיס שיקים דחויים שמועד פירעונם מאוחר יותר אך בעל העסק או האדם הפרטי זקוקים או רוצים לקבל את הכסף מיידית.

כמובן ששירות מימוני כזה אינו ניתן בחינם ולכן הוא נושא ריבית או עמלה שלוקח הגורם שמנכה את השיקים מתוך סך הסכום הכללי בשיק או בכלל העסקה.

חשוב לציין מראש כי נכיון שיקים דחויים היא פעולה פיננסית חוקית לחלוטין שגם הבנקים המסחריים מציעים, המוניטין שתחום זה צבר לגבי קשרים לשוק האפור בלבד אינם מוצדקים ולמרות שאכן ישנה פעילות פיננסית "אפורה" גם בתחום זה, לא מדובר על רוב המקרים כלל.

רק באישור ופיקוח משרד האוצר

חברות פרטיות, וכמובן שבנקים, אשר מציעות נכיון שיקים דחויים חייבות לקבל אישור לפעילות פיננסית זו ולהיות נתונים לפיקוח של משרד האוצר, לכל ספק שירות נכיון שיקים חייב להיות רישיון ואי קיומו של רישיון כזה צריכה מיד להדליק נורה אדומה אצל הלקוח.

חברות נכיון שיקים פועלות ומציעות את הפיתרון המימוני הזה תחת חוק החוזים ופקודת השטרות וכמובן שקיים פיקוח והתייחסות /של החוק למניעת הלבנת הון ומימון טרור.

מהות השירות של נכיון שיקים דחויים

שיקים דחויים הם תחום אשר רלבנטי בעיקר לבעלי עסקים, מבחינת התנהלות עסקית של גורמים רבים השאיפה היא לקבל כסף במזומן (תקבולים) אבל לשלם כספים לגורמים שונים באמצעות שיקים דחויים ובכך לעכב את יציאת הכספים מהחשבון, לבצע ניהול תזרים מזומנים יעיל וכדומה.

כמובן שיש בעלי עסקים רבים אשר מנצלים את פרק הזמן בין קבלת התשלום לבין הוצאת תשלומים אחרים, באמצעות דחייתם עם שיקים דחויים, ליצירת רווח פיננסי כלשהו מהפרשי הריבית ומקבלת ריבית על הכספים שכבר נכנסו לחשבון.

השירות שמעניקות חברות פרטיות וגם הבנקים נועד לתת לגורם שקיבל תקבול דחוי אפשרות לקבל את רוב הכסף במזומן ומיד בלי לחכות למועד פירעון השיק. השירות מאפשר לקבל מימון מיידי, לנהל תזרים מזומנים קבוע ויעיל וגם לא להפעיל מסגרת אשראי בנקאית או להשפיע על האובליגו הבנקאי של העסק. נכיון שיקים דחויים מאפשר לקבל אשראי או מימון ללא תורך להעמיד ביטחונות שונים כפי שמקובל בהלוואות.

התנאים של נכיון שיקים דחויים משתנים בין הבנקים לחברות הפרטיות השונות מבחינת אחוז הפירעון שניתן לקבל על ערך השיק, הגבלות על השיקים עצמם, עמלות ופרמטרים נוספים.

דרישות כלליות לנכיון שיקים מחברה פרטית:
•    מתן ערבות אישית של הלקוח.
•    קביעה מראש של הסכום המירבי של השיקים בתיק הלקוח מול החברה וסכום שיקים ממוצע.
•    מעבר בדיקת אשראי כללית
•    קביעת היקף החשיפה של כל מושך בודד מול החברה
•    חברה שמעניקה את השירות צריכה להיות מוגדרת משפטית כאוחזת כשורה.
•    השיק לא יכול להיות מוגבל בסחירותו ברוב המקרים

הבדלים בין נכיון שיקים דחויים בבנק לחברה פרטית

הבנקים מציעים נכיון שיקים אך תמורת עמלה להקמת העסקה, הבנקים מציעים לספק למושך השיק 70% מהערך הכתוב בכל שיק והם מקבלים לרוב רק שיקים שמועד פירעונם בטווח של עד 6 חודשים.

חברה פרטית מציעה מימון גבוה יותר של עד 90% מערך השיק, ללא עמלות הקמת עסקה או מתן אשראי. היבט נוסף שמבדיל נכיון שיקים דחויים בבנק לחברה פרטית היא כי בנקים דורשים שיקים שאינם מוגדרים למוטב בלבד ולעומת זאת יש חברות פרטיות שמתנות נכיון שיקים דחויים בשיק שמוגדר למוטב בלבד ו/או רק מבנק הדואר.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915