סוגי עסקים – עוסק פטור, עוסק מורשה, חברה בע"מ

סוגי עסקיםבכל מקרה של פתיחת עסק חדש בישראל על האנשים המעורבים להתאגד כעסק מול רשויות המדינה, התאגדות זו היא הצעד הראשון שעל פיו נקבע בצורה משמעותית חלק מהתנהלות העסק מבחינת מיסים, אדרות, תשלומים וכדומה.

בישראל ישנן 4 אפשרויות התאגדות עבור עסקים אשר נקבעות על פי מחזורי הכנסות, היבטי מיסוי, הגדרת האחריות המשפטית ומהות הבעלים על העסק.

עסק שהתחיל ברמה "הנמוכה" ביותר יכול בלי בעיה לעבור לאופן התאגדות אחר אם יש בכך צורך או הוראה של הרשויות.

עוסק פטור – עסקים זעירים

צורת ההתאגדות הראשונה מבחינת סוגי עסקים בישראל היא עוסק פטור והיא מיועדת למה שנהוג לכנות עסקים זעירים. עוסק פטור או עוסק זעיר הוא עסק בעל מחזור הכנסות קטן שאינו חייב להגיש דו"חות למע"מ – הוא פטור מהגשתם.

אי לכך עוסק פטור לא מוציא חשבוניות מס לגביית תקבולים והוא לא מקזז מס תשומות על הוצאות, עסקים אלו מפיקים חשבונית עסקה או קבלה לאחר שקיבלו תשלום על שירותם. הפטור ממע"מ משמעותו שהעוסק אינו גובה מע"מ ואינו יכול להתקזז מול המדינה על מע"מ ששילם.

נכון לשנת 2011 עוסק פטור הוא כל עסק אשר המחזור השנתי שלו מגיע עד 73,300 ש"ח, מ-2012 גבול זה יעלה ל-100,000 ש"ח. עוסק פטור מגיש הצהרת הכנסות שנתית למע"מ וכמובן פירוט הכנסות/הוצאות למס הכנסה.

עוסק מורשה

מבחינת סוגי עסקים בישראל זוהי הרמה השנייה, עוסק מורשה הוא בעל עסק אשר מחזור הכנסותיו מחייב אותו להתאגד ככזה או בעל עסק/מקצוע אשר על פי ההגדרות אינו יכול להיות עוסק פטור.

כל עסק שהמחזור השנתי שלו מעל 73,300 ש"ח בשנה צריך להירשם כעוסק מורשה (מ-2012 מחזור של מעל 100,000). עוסק מורשה יכול להנפיק חשבוניות מס על מנת לגבות תקבולים, הוא יכול לקזז מס תשומות וחובה עליו להגיש דו"חות למע"מ – גובה מע"מ ומתקזז על מע"מ ששילם מול זה שגבה.

עוסק מורשה מנפיק חשבונית קבלה לאחר קבלת התקבול מלקוחותיו. כמובן שעליו לשלם מס הכנסה וביטוח לאומי על פי השיעורים שנקבעו לו.

חברה בע"מ – אחריות משפטית נפרדת מהבעלים

אחת הסיבות המרכזיות להקמת חברה בע"מ היא נושא האחריות המשפטית, החברה נפרדת משפטית מהבעלים ולכן תביעות יהיו לרוב נגד החברה ולא ישירות נגד הבעלים. בעלות על חברה בע"מ היא ע"י מניות וכל בעל מניות אחראי להתחייבויות החברה על פי כמות מניותיו. הרכוש וההון של החברה מוגדר שלה ולא של הבעלים לצורך העניין

התאגדות עסק כחברה בע"מ מחייב רישום ברשם החברות, כולל הסכמת דירקטורים בחברה ותקנון החברה, יש לשלם אגרת רישום של כ-2,200 ש"ח וכן אגרה שנתית של כ-1,250 ש"ח. חברה בע"מ יכולה להיות פרטית או ציבורית (מונפקת למסחר בבורסה).

שותפות

ארגון עסקי שבעליו או חבריו הם מ-2 אנשים ועד 20, כמו חברה בע"מ, גם שותפות נפרדת מבעליה מבחינה משפטית והיא יכולה לצבור הון ורכוש שירשמו על שמה. לכל שותפות יש הסכם שמפרט את אחוזי הבעלות, אופן חלקות רווח ואחריות השותפים – בניגוד לחברה בע"מ במקרה זה האחריות אינה מוגבלת לאחוזי הבעלות ואפשר לחייב את הבעלים על הפסדי השותפות. כל שינוי בבעלי השותפות מחייב שינוי ההסכם.

יש מצב של שותפות מוגבלת שדומה לחברה בע"מ, אחריות השותפים מוגבלת למעט אחד מהם שניתן לתבוע את נכסיו האישיים במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון. כדי להקים שותפות יש להירשם ברשם השותפויות, לשלם אגרה וכמובן להסדיר הסכם מלא. שותפויות חייבות בתשלום מיסים כמו כל עסק.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915