פיקדון שקלי

פיקדון שקליבחירה בתכנית חיסכון מחייבת הבנה בסיסית של ההבדלים בין מסלולי החיסכון השונים ובנוסף לכך את ההשלכות הנובעות משינויים בגובה הריבית. ההבדלים המרכזיים בין מסלולי החיסכון השונים תלויים ברגישות של תכניות החיסכון השונות לשינויים בגובה הריבית, במדד המחירים לצרכן או במטבעות החוץ השונים.

לאופי מסלול החיסכון עשויה להיות השפעה משמעותית על הריבית שנצבור במהלך התקופה וגם על הסיכון שבהשקעה. הפיקדונות השקליים בניגוד לפיקדונות אחרים, נקבעים על פי מרכיבי הריבית והמדד ולכן אינם מציגים ריבית קבועה וזהה לאורך כל זמן החיסכון. למרכיב זה ישנם יתרונות וחסרונות שרצוי להכיר בטרם תפתחו תכנית חיסכון בבנק.

מה נותנת לנו ההצמדה לריבית הפריים?

תכניות החיסכון הסולידיות ביותר מציעות לנו שיעור ריבית קבוע לאורך כל תקופת החיסכון. היתרון המרכזי בכך הוא הוודאות המלאה שנקבל בתום תקופת החיסכון את הריבית הנקובה ללא מרכיב הסיכון. אולם בתקופות בהן שיעורי הריבית נמצאים במגמת עלייה, ויש חשש מעלייה באינפלציה, פיקדונות שאינם צמודים בריבית קבועה, עשויים לגרום לנו להפסד ביחס לאופציות השקעה אחרות, הריבית הקבועה אינה משקללת את השינויים החלים במשק. כלומר ביטול אלמנט הסיכון, עשוי להיות כרוך בהפסדים משמעותיים במקרים בהם הריבית עולה בשיעור משמעותי.קורס פורקס

האפיקים השקליים מנגד מתחשבים בגובה הריבית. בניגוד למסלול הריבית הקבועה המחייב את תכנית החיסכון או הפיקדון השקלי כולו לאותה רמת ריבית הנקבעת ביום פתיחת הפיקדון, הפיקדון השקלי מצמיד את גובה הריבית שנקבל לשינויים החלים בריבית הפריים. כאשר עולה ריבית הפריים, גם גובה הריבית שנקבל תעלה.מגובה ריבית הפריים ינוכה ברוב המקרים מרווח מסוים, כך שהרווח על הריבית יהיה נמוך יותר מגובה ריבית הפריים.

החיסרון בפיקדונות צמודי פריים הוא כמובן אלמנט הסיכון. במידה וריבית הפריים תרד שיעור הריבית שנקבל יהיה נמוך יותר. בנוסף לכך, במקרים רבים נאלץ להסתפק בתנאי ריבית בסיסיים נמוכים יותר, בהשוואה למסלולי הריבית הקבועה.

רצוי לשקול את הצמדת הפיקדונות לריבית הפריים במקרים בהם יש חשש מכך שהריבית במשק תעלה. כל בעצם נקבל פיצוי על כך שאנו פותחים תכנית חיסכון בריבית נמוכה יותר מזו שאנו צופים למשק בעתיד.

מצמידים למדד או לא מצמידים למדד?

1,000 ש"ח היום, לא שווים ל-1,000 ₪ בשנה הבאה, תהליך האינפלציה ועליית מדד המחירים לצרכן, גורם לכך שערכם של 1,000 ₪ נשחק, בכך יש להתחשב גם בעת פתיחת תכנית חיסכון.ריבית

בדומה למסלולים צמודי פריים, הצמדת הריבית למדד המחירים מתחשבת בשינויים שעשויים להיגרם לשווי הכסף שלנו כתוצאה מעליית המדד. כלומר, הצמדה למדד מפצה אותנו על אובדן ערך הקניה של הכסף בזמן החיסכון. בחירה במסלולים צמודי מדד מורידה באופן משמעותי את גובה הריבית שנקבל מהבנק, שכן אנו מקבלים פיצוי בסיסי על עליית המדד היורד מגובה הריבית. כמו הצמדה לריבית הפריים, גם במקרה זה יש לשקול את התכניות הצמודות בהתאם לצפי מצב השוק הריבית והאינפלציה.

מצמידים למט"ח

אפשרות נוספת ל"הבטחת" ערכו של החיסכון שלנו, היא הצמדה למטבעות זרים כגון היורו או הדולר,  או פתיחת פיקדון במטבע חוץ. העיקרון העומד מאחורי הצמדת הפיקדונות שקליים המוצמדים למטבע חוץ, הם צפי לעלייה בשער המטבע לעומת השקל וכך קצירת רווח כפול מתכנית החיסכון. בתקופות בהן שערי המטבעות הזרים אינם יציבים, מרכיב הסיכון גבוה יחסית בתכניות חיסכון צמודות מט"ח.

לעומת ההצמדה למט"ח ניתן גם להשאיר מטבע זר ולא להמירו לשקלים ולפתוח פיקדון במט"ח. אופציה זו משתלמת פחות עבור מי שאינו מחזיק במטבע זר, אולם במקרים בהם החוסך אינו סבור שימיר את כספיו לשקלים, הוא יוכל לחסוך את עמלת ההמרה ולקבל ריבית חודשית קבועה.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915