תכנית עסקית


תוכנית עסקית מוצלחתתכנית עסקית צריכה להיות חלק בלתי נפרד מהקמתו של עסק חדש וכן מפעילויות עסקיות חדשות של עסקים קיימים. ההגדרה הכללית של התכנית היא מסמך מקצועי שבוחן באופן מקיף את הכדאיות הכלכלית של הפעילות העסקית הרלבנטית ובנוסף מציג תכנון פעולה לניהול העסק בפועל.

המבנה עצמו של תכנית עסקית משתנה מאוד בין סוגי עסקים שונים ובין הגורם שמכין אותה, בעיקרון יש פורמטים ברורים להכנת תכנית והם נלמדים במקצועות הניהול או הייעוץ העסקי ויש תכניות עסקיות שלא נצמדות לפורמט כזה או אחר אלא בוחנות את העסק הרלבנטי על פי אמות מידה שונות. בין אם נצמדים לפורמט קבוע ומוכר של תכנית עסקית או שפשוט בונים תכנית כללית לבד, המקצועיות והיקף הפרטים בתכנית הוא קריטי ויש לקחת בחשבון את כל המרכיבים הנכונים על מנת לקבל תמונת מצב נכונה ומושכלת.

מטרות וסוגים של תכנית עסקית

באופן כללי יש שתי מטרות עיקריות (סוגים עיקריים) להכנתה של תכנית עסקית, לצרכים פנים ארגוניים או לצרכי קבלת מימון מבנקים, קרנות, משקיעים וכדומה. תכנית עסקית שמהותה בחינת הכדאיות הכלכלית באופן עצמי של בעל העסק או הארגון אין צורך למשל לתאר את ההיסטוריה של העסק ופרטים כלליים לגביו ואילו תכנית עסקית שנועדה להרשים גורמי מימון שונים יש צורך לסקור את הנהלת העסק, רקע העסק, ופירוט פיננסי מקיף לגבי העסק.

תקציר התכנית – תקציר מנהלים

זהו חלק קריטי לגבי כל תכנית כי הוא מסכם בקצרה ובמהותיות את התכנית ואת פעילות העסק, גורמים רבים יתרכזו בעיקר בחלק זה ורק ימשיכו לעומק התכנית אם התקציר יהיה חיובי ורלבנטי. תקציר מנהלים כולל מטרות, תיאור של השירות/מוצר יחד עם תיאור הענף העסקי הספציפי ובמה נבדל השירות/מוצר מיתר הענף, מי בעלי העסק ומנהליו, יעדים וזמנים ליישום התכנית העסקית, תחזית הכנסות ורווח. אם מציגים תכנית עסקית יש לפרט על סכומי ההשקעה ואם מוצעים אחוזי בעלות.

תיאור מפורט של שוק הפעילות

פרק זה של תכנית עסקית מציג את השוק בו פועל העסק ומדוע יש צורך בשירות/מוצר הרלבנטי, מה פוטנציאל הפעילות בשוק זה, מי המתחרים בקצרה, מה עלול לפגום בכניסה לשוק וכדומה.

רצוי לכלול במסגרת תכנית עסקית חלק של ניתוח שוק שמכיל רקע על הענף, מי אלו שירכשו את השירות/מוצר, מה גודלו הכספי של השוק ועוד. לגבי מתחרים במסגרת תכנית עסקית לרוב מקובל להציג את המתחרים בצורה של ערך מספרי – איכות ורמת המתחרים בסולם של 1-10 לגבי דברים ספציפיים ומול העסק שמציג את התכנית.

תכנית פעולה אסטרטגית לעסק

•    יעדים של העסק וזמנים להשגתם
•    מה עומד מאחורי הרעיון לעסק
•    מהו המודל/ים העסקי
•    פירוט שיתופי פעולה רלבנטיים
•    כיצד בעל העסק מתכנן להחזיר את ההשקעה בעסק (מכירות או מכירה של העסק עצמו)

ביצוע התכנית בפועל

תכנית עסקית צריכה לכלול פרק שמפרט על דרך הביצוע שלה. תכנית עסקית צריכה להציג דרכי שיווק ומכירה, פרטים על הייצור, פירוט של מנהלי העסק ומי יוביל את הפעילות הספציפית ופירוט כוח אדם.

היבטי המימון במסגרת תכנית עסקית

כל הפרטים הרלבנטיים מבחינה פיננסית לפתיחת העסק או ביצוע התכנית בפועל. השקעות, מאיפה המימון, צפי הוצאות, הכנסות/הפסדים, נקודות איזון ורווח, צפי תזרים מזומנים, גורמי סיכון פיננסיים.

תכנית עסקית ניתן לכתוב בעזרת יועץ עסקי, אדם עם הכשרה ניהולית, עם יועץ מט"י ובעזרת גורמים נוספים, תכנית עסקית היא כלי משמעותי שמסייע לראות מראש את כדאיות העסק ולתכנן בהתאם.

אז מה היה לנו בכתבה:
באנר בנק אינפו
לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית

לורן מוסייוף מומחית פיננסית בעלת ניסיון עשיר, ליווי של אלפי לקוחות מרוצים והשתתפות בפורומים מקצועיים. מייסדת ומנהלת הפורטל בנק אינפו, המקום שמנגיש לכם את כל המידעבנושא פיננסי והשקעות נדל"ן.

074-7690915